.

BAN THÔNG TIN HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH PHÍA NAM

TRƯỞNG BAN - TRỊNH HỮU LƯƠNG

 

HỌ TRỊNH VIỆT NAM

 

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG

HỌ TRỊNH PHÍA NAM

ông Trịnh Hữu Lương

Phụ trách

họp quư 4 2012 |

Kế hoạch in LỊCH 2013

Cuộc Họp Q3, 2012

xem toàn văn báo cáo

Biên bản họp 21 th 4, 2012

tin ảnh cuộc họp quư II 2012

xem tiếp tin cũ hơn

 

 

HỌ TRỊNH NGƯỜI HOA

TP.HỒ CHÍ MINH

 

MỘT SỐ H̀NH ẢNH

NHÀ THỜ HỌ TẠI CỦ CHI

 

HỌ TRỊNH

ĐỒNG NAI

 

HỌ TRỊNH

DAK NÔNG

 

HỌ TRỊNH

B̀NH DƯƠNG

 

HỌ TRỊNH

VŨNG TÀU

 

HỌ TRỊNH

ĐAK LAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LOGO |  họp quư 4 2012 | Kế hoạch in LỊCH 2013 | Cuộc Họp Q3, 2012  | xem toàn văn báo cáo | bổ xung nhân sự

Biên bản cuộc họp 21 tháng 4, 2012 | tin ảnh cuộc họp quư II 2012 | xem tiếp tin cũ hơn

 

sáng chủ nhật 20 tháng 1 năm 2013 đă Hội Đồng Họ Trịnh Phia Nam tổ chức cuộc họp

Đây là buổi họp đầu tiên của năm 2013, tổng kết hoạt động năm 2012 và đưa ra phương hướng hành động cho năm 1013

Buổi họp có sự tham dự của ông chủ tịch Hội Đồng Họ Trịnh Việt Nam Trịnh Đ́nh Hưng,

đây là mẫu thẻ Đại Biểu và Ban Tổ chức cho cuộc họp

Hội nghị bàn việc tổ chức cuộc họp Đầu Xuân ngày 22 tháng giêng ÂL sao cho tốt, tiết kiệm và vui vẻ.

 

BAN THÔNG TIN

TƯ LIÊU LỊCH SỬ

 

HỘI THẢO TRÀ VIỆT

BÁO TUỔI TRẺ 2012

 

 

BAN VẬN ĐỘNG

XÂY NHÀ THỜ HỌ

ông Trịnh Xuân Đạo

Phụ trách

 

NGƯỜI MỚI

VIỆC MỚI

 

BAN XĂ HỘI

ông Trịnh Hữu Viên

phụ trách

QUỸ KHUYẾN HỌC

 

HỘI DOANH NHÂN

HỌ TRỊNH

ông Trịnh Tiến Dũng

Phụ trách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ông Trịnh Đ́nh Hưng có lời khen ngợi hoạt động

của Hội Đồng Họ Trịnh Phía Nam

tuy mới 1 năm nhưng đă có nhiều kết quả đáng khích lệ

Huy Hiệu Họ Trịnh do anh Trịnh Dũng Thành

thiết kế, mẫu chữ trên huy hiệu sẽ là

HỌ TRỊNH VIỆT NAM

ông Trịnh Duy Minh thay mặt Họ TRịnh Phía Nam nói lời cảm tạ

và đồng ư với ông Trịnh Đ́nh hưng, dùng mẫu Huy hiệu này

chung cho HỌ TRỊNH VIỆT NAM

 

   

đến dự Hội nghị có nhiều đại biểu mới, rất tích cực đóng góp ư kiến

                 tin soạn theo h́nh ảnh của Trịnh Quang Cự

 

BÁO CÁO

                 “Kết quả hoạt động quý 4 /2012 và dự thảo chương trình hoạt động quý 1/2013” .

Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 về hoạt động của Hội Đồng Họ Trịnh Phía Nam trong thời gian qua . Từ thường trực đến các ban , ban liên lạc các tỉnh đã nhiệt tình tích cực tham gia thực hiện , đã đạt được một số kết quả sau đây :

I)Đối với thường trực HĐHT Phía Nam :

            1 ) Đã tích cực chỉ đạo các ban triển khai hoạt động đạt được nhiều kết quả tốt , nổi bật là hoạt động xây dựng phát triển tổ chức dòng họ ở các Tỉnh , TP.

            2) Cùng với ông Chủ Tịch HĐHT Việt Nam đi thăm một số anh em bà con thân tộc và khảo sát vị trí đất chuẩn bị cho dự kiến kế hoạch xây dựng bảo tàng , nhà thờ Họ Trịnh Phía Nam khi có điều kiện .

            3) Thường trực đã họp ngày 11/11/2012 để đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian vừa qua và có kế hoạch xây dựng ổn định ban chấp hành để tổ chức hoạt động tốt trong năm 2013 .           

4) Tham dự hội thảo “Văn Minh Trà Việt” . HĐHT Phía Nam đồng tài trợ để tôn vinh trà Nô Thánh Tổ Tỉnh Vương Chúa Trịnh Sâm . Tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập HĐHT Thành Phố Hải Phòng . Tham dự lễ dỗ tổ họ trịnh người Hoa . Tham dự tặng quà chúc mừng ba gia đình trong dòng họ có đám Hỷ

            5)Ban hành quy chế về mừng thọ , khuyến học khuyến tài , giúp đỡ bà con có khó khăn . Thành lập Ban Tổ chức Lễ tổng kết và thông báo một số nội dung chuẩn bị cho lễ tổng kết hoạt động năm 2012 và gặp mặt bà con thân tộc đầu xuân quý Tỵ 2013

II) Đối với các ban trực thuộc HĐHT Phía Nam

            1) Ban tổ chức và phát triển hội viên :

                        - Tìm nhân sự để bổ sung cho các ban , trên tinh thần tìm người nhiệt tình , có điều kiện, có thời gian , có sức khỏe . Tâm huyết với dòng họ để tham gia công việc của dòng họ theo tinh thần chỉ đạo của thường trực

                        - Kết hợp với ban thư ký văn phòng triển khai hướng dẫn thành lập ban liên lạc ở 10 tỉnh , Thành Phố .

                        - Cùng với các ban triển khai công tác chuẩn bị cho việc tổ chức lễ tổng kết năm 2012 và gặp mặt bà con thân tộc đầu xuân quý Tỵ năm 2013 .

                        - Đề xuất bổ sung nhân sự ban thư ký văn phòng ( Một phó ban , một thư ký )

            2) Ban nghiên cứu lịch sử , gia phả , xuất bản tài liệu :

                        - Đã đi thăm tìm hiểu gia phả của một số chi họ ở Vũng Tàu và Nghệ An .

                        - Vận động ủng hộ 50 triệu đồng cho nhà nghiên cứu Trịnh Quang Dũng tổ chức thành công hội thảo Văn Minh Trà Việt .

                        - Kết nối cho một số bà con dòng họ với HĐHT các Tỉnh , TP để tìm hiểu gia phả

                        - Chủ trì việc xây dựng kế hoạch , viết kịch bản và đạo diễn chương trình tổ chức lễ tổng kết hoạt động năm 2012 và gặp mặt bà con thân tộc đầu xuân quý Tỵ năm 2013

            3) Ban xã hội , Khuyến học khuyến tài , giúp đỡ việc làm :

                        - Thông qua các ban , đại diện ban liên lạc các tỉnh , TP để tìm hiểu bà con dòng họ . Kịp thời triển khai hoạt động theo chức năng của ban .

                        - Đã xây dựng kế hoạch phân công trong ban thông qua thường trực Hội Đồng để thực hiện .

                        - Đang chủ trì xây dựng kế hoạch vận động quỹ khuyến học khuyến tài , giúp đỡ việc làm .

                        - Cùng với các ban , đại diện ban liên lạc các tỉnh thực hiện một số việc được phân công trong lễ tổng kết và gặp mặt đầu xuân ( Lên danh sách diện mừng thọ , khen thưởng về Khuyến Tài , Khuyến Học , gia đình bà con đặc biệt khó khăn )

            4) Ban tài chính hội doanh nhân :

                        - Do một phó chủ tịch phụ trách và đã bổ sung ba phó ban nhưng từ khi thành lập đến nay chưa triển khai hoạt động , không có báo cáo , ít tham gia sinh hoạt

            5) Ban xây dựng cơ sở vật chất dòng họ :

                        - Do một phó chủ tịch phụ trách . Đã bổ sung một phó ban , có triển khai hoạt động theo chức năng quy định . Do công việc có tính chất lâu dài do đó triển khai hoạt động ở mức độ nắm tình hình xây dựng kế hoạch định hướng , để khi có điều kiện sẽ triển khai thực hiện                                 

                         - Đã kết hợp với một số ban thực hiện một số công việc do thường trực chỉ đạo .

            6) Ban đối ngoại thể dục thể thao :

                        - Do một phó chủ tịch phụ trách chưa được bổ sung nhân sự từ khi thành lập đến nay chưa triển khai hoạt động , không có báo cáo , không tham gia sinh hoạt

            7) Ban thông tin thư ký văn phòng :

                        - Kết hợp với ban tổ chức hội viên cung cấp hồ sơ , hướng dẫn thành lập ban liên lạc Họ Trịnh một số tỉnh TP

                        - Kịp thời triển khai các nội dung công việc do thường trực chỉ đạo đến các ban và đại diện ban liên lạc các Tỉnh . Phát tiếp tài liệu lịch sử Thần Phả Tại Đền Lê Thờ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm và sách thơ văn Phủ Chúa cho 20 đại biểu Ban Chấp Hành Mở Rộng

                        - Soạn thảo , trình thường trực ký ban hành quy chế thực hiện về mừng thọ , khuyến tài khuyến học , giúp đỡ các gia đình anh em bà con dòng họ có hoàn cảnh khó khăn . Thông báo triển khai một số nội dung chuẩn bị cho lễ tổng kết năm 2012 và gặp mặt bà con thân tộc đầu xuân Quý Tỵ năm 2013

                        - Chuẩn bị nội dung , tài liệu phục vụ các kỳ họp và thực hiện tốt các công việc được thường trực phân công .

III) Đối Với Đại Diện Ban Liên Lạc Các Tỉnh , TP Trực Thuộc HĐHT Phía Nam :

            1) Đến nay chúng ta đã hướng dẫn triển khai thành lập Ban Liên Lạc Họ Trịnh của 10 tỉnh Thành Phố . Có những tỉnh cơ bản đã hình thành xong như : Tỉnh Đồng Nai , Bình Dương , Bà Rịa Vũng Tàu , Đắc Lắc , Đắc Nông , Cà Mau …vv . Và đã có thông tin hoạt động của bà con dòng họ .

            2) Còn một số tỉnh Thành Phố đã có người đại diện và đang kết nối lựa chọn anh em bà con có tâm huyết , có điều kiện để thành lập như : Thành Phố Đà Nẵng , Tỉnh Quãng Nam , Long An …

            3) Thường trực đang tiếp tục trao đổi để các địa phương sớm thành lập và hướng tới trong năm 2013 chúng ta sẽ xây dựng và thành lập từ 10 đến 15 Ban Liên Lạc Dòng Họ trong số các Tỉnh Còn lại .

IV) Thông Tin Về Dòng Họ Và Hoạt Động Của HĐHT Các Tỉnh , TP Trong Cả Nước

            1) Tại kỳ họp Quốc Hội trong Tháng 11 năm 2012 đã nhắc lại việc góp vàng cho chính phủ của 60 năm về trước . Trong đó có gia đình ông Trịnh Văn Bô ủng hộ hơn 5000 lượng vàng cho Chính Phủ

            2) Có một số thanh niên trong dòng họ bày tỏ nguyện vọng với HĐHT Việt Nam muốn thành lập Hội Liên Hiệp Thanh Niên Họ Trịnh để tập trung thanh niên tuyên truyền lịch sử dòng họ và tham gia đóng góp xây dựng đất nước .

            3) Hội Đồng Họ Trịnh Thành Phố Hải Phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập , có đại diện HĐHT Việt Nam , các Tỉnh , TP và đông đảo bà con dòng họ đến dự .

V) Thu Chi Tài Chính Trong Quý :

            - Đến ngày 30/09/2012 quỹ còn 103.518.146 đồng – Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012 – thu : 1.946.146 đồng ( Lãi Ngân Hàng của 103.518.146 đồng . Từ ngày 19/09/2012 đến ngày 19/12/2012 ) – Chi : 32.250.000 đồng ( Gồm các khoản tài trợ Hội Thảo Văn Minh Trà Việt , Ăn uống Hội Nghị , Mua máy In , Scan , Fax , đặt cọc thuê Hội Trường , Tặng quà lễ giỗ , 3 đám cưới , Chi phí văn phòng , và một số chi phí khác )

            - Quỹ chuyển sang quý sau còn : 73.214.146 đồng ( trong tài khoản 2.390.000 đồng – Tiền mặt gửi Ngân Hàng : 70.824.146 đồng )

VI) Nhận Xét Đánh Giá Chung :

            - Nhìn chung trong quý 4 /2012 về hoạt động dòng họ từ thường trực đến các Ban , đại diện Ban Liên Lạc một số Tỉnh đã tích cực nhiệt tình đóng góp công sức , thời gian , tiền bạc cho hoạt động của dòng họ tuy chưa đạt được kết quả như mong muốn xong cũng cho thấy từng bước hoạt động về dòng họ chúng ta đã ổn định và phát triển có nhiều người nhiệt tình tham gia gánh vác cộng việc của dòng họ . Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế khó khăn , có một số ban từ khi thành lập đến nay chưa triển khai hoạt động , không có báo cáo , ít hoặc không tham gia sinh hoạt như Ban Tài Chính Hội Doanh Nhân , Ban Đối Ngoại Thể Dục Thể Thao . Đề nghị chúng ta cần khắc phục trong thời gian tới .

VII) Chương Trình Hoạt Động Trong Quý 1 /2013 :

            1) Sau lễ tổng kết sẽ có chương trình hoạt động năm 2013 . Các Ban , đại diện Ban Liên Lạc các Tỉnh xây dựng chương trình hoạt động thông qua thường trực để thực hiện .

            2) Vận động những anh em bà con có nhiệt tình tâm huyết , có điều kiện , có sức khỏe , có thời gian . Tham gia hoạt động dòng họ thay thế những anh em bà con có khó khăn , để ổn định tổ chức ngay trong quý 1/2013 . Tạo khí thế mới cho hoạt động năm 2013

            3) Tập trung tổ chức tốt lễ tổng kết hoạt động năm 2012 triển khai chương trình hoạt động năm 2013 và gặp mặt bà con thân tộc đầu xuân Quý Tỵ . ( Ngoài việc đưa tin trên báo chí truyền hình , mỗi thành viên ban chấp hành thông báo cho anh em bà con để có nhiều bà con tới dự )

4) Tổ chức đoàn tham dự ngày giỗ Tổ ngày 18/02 Âm Lịch Hàng Năm Tại Thanh Hóa  5)duy trì hoạt động theo quy ước đề ra và tham gia các hoạt động của HĐHT Việt Nam

và các Tỉnh TP.

Trên đây là một số nôi dung tổng hợp hoạt động trong quý 4/2012 và một số nội dung hoạt động trọng tâm trong quý 1/2013 , kính mong các Ủy Viên , Thành Viên Ban Chấp Hành Mở Rộng có mặt dự Hội Nghị đóng góp và tích cực tham gia thực hiện .

Nơi Gửi :    

+ HĐHT Việt Nam ( B/C)        

+ Thường Trực HĐHT Phía Nam               

+ Các Ủy Viên , Thành Viên BCH Mở Rộng

+ Các Đại Diện Ban Liên Lạc Các Tỉnh

+ Lưu Vp                                                                          

 TP. HCM . Ngày 10 Tháng 01 Năm 2013 

TM. Hội Đồng Họ Trịnh Phía Nam    

Chủ Tịch         

TRỊNH DUY MIINH

  LOGO |  họp quư 4 2012 | Kế hoạch in LỊCH 2013 | Cuộc Họp Q3, 2012  | xem toàn văn báo cáo | bổ xung nhân sự

Biên bản cuộc họp 21 tháng 4, 2012 | tin ảnh cuộc họp quư II 2012 | xem tiếp tin cũ hơn

  e-mail: hotrinhphianam@yahoo.com