.

BAN THÔNG TIN HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH PHÍA NAM

TRƯỞNG BAN - TRỊNH HỮU LƯƠNG

HỌ TRỊNH VIỆT NAM

 

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG

HỌ TRỊNH PHÍA NAM

ông Trịnh Hữu Lương

Phụ trách

Kế hoạch in LỊCH 2013

Cuộc Họp Q3, 2012

xem toàn văn báo cáo

Biên bản họp 21 th 4, 2012

tin ảnh cuộc họp quư II 2012

xem tiếp tin cũ hơn

 

HỌ TRỊNH NGƯỜI HOA

TP.HỒ CHÍ MINH

 

 

HỌ TRỊNH

ĐỒNG NAI

 

HỌ TRỊNH

DAK NÔNG

 

HỌ TRỊNH

B̀NH DƯƠNG

 

HỌ TRỊNH

VŨNG TÀU

 

HỌ TRỊNH

ĐAK LAK

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tin mới nhất | Kế hoạch in LỊCH 2013 | xem toàn văn báo cáo | Biên bản cuộc họp 21 tháng 4, 2012

Cuộc Họp Q3, 2012 | tin ảnh cuộc họp quư II 2012 | xem tiếp tin cũ hơn

 

 

BAN NGHIÊN CỨU

GIA PHẢ HỌ TRỊNH

ông B́ Văn Tứ

Phụ trách

 

BAN THÔNG TIN

TƯ LIÊU LỊCH SỬ

 

 

BAN VẬN ĐỘNG

XÂY NHÀ THỜ HỌ

ông Trịnh Xuân Đạo

Phụ trách

 

NGƯỜI MỚI

VIỆC MỚI

 

BAN XĂ HỘI

ông Trịnh Hữu Viên

phụ trách

QUỸ KHUYẾN HỌC

ông Trịnh Mạnh Dũng

Phụ trách

 

HỘI DOANH NHÂN

HỌ TRỊNH

ông Trịnh Tiến Dũng

Phụ trách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH PHÍA NAM

SỐ : 03/BC Q2-2012

------------

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

---------«----------

BÁO CÁO

       “ Kết quả hoạt động quư 2  và chương tŕnh hoạt động quư 3 năm 2012”

 

Căn cứ vào chương tŕnh hoạt động quư 2/2012 đă được hội nghị ban chấp hành mở rộng thông qua ngày 21/04/2012 . Trong thời gian từ ngày 31/03/2012 đến ngày 30/06/2012 về hoạt động của ḍng họ chúng ta đă tổ chức được một số hoạt động sau đây :

I) Kết quả chung :

            - Chúng ta đă tổ chức thực hiện tốt chương tŕnh hoạt động quư 2/2012 về tổ chức hoạt động của ḍng họ ngày càng được cũng cố và phát triển , công tác tuyên truyền xây dựng tinh thần đoàn kết trong bà con thân tộc ngày càng sâu rộng gần gủi và gắn kết hơn , đă tạo điều kiện cho bà con t́m hiểu về lịch sử văn hóa của ḍng họ , t́m hiểu về gia phả . Về hoạt động xă hội , khuyến học , khuyến tài , hiếu , hỷ , chăm lo , giúp đỡ việc làm cho anh em bà con thân tộc có hoàn cảnh khó khăn đă được quan tâm thường xuyên . Hoạt động xây dựng quỹ hội đang được nghiên cứu triển khai bằng nhiều h́nh thức . Hoạt động về xây dựng cơ sở vật chất , quan hệ đối ngoại , văn hóa , thể thao đang được định hướng và triển khai khi có điều kiện . Về hoạt động văn pḥng đă từng bước đi vào nề nếp, kịp thời giúp việc cho ban thường trực và hội đồng điều hành hoạt động của ḍng họ trong thời gian vừa qua đạt kết quả tốt .

II) Kết quả hoạt động của các ban :

1) Ban tổ chức và phát triển hội viên :

            - Đă tổ chức rà soát lại danh sách và bổ sung nhiều thông tin của bà con thân tộc , t́m hiểu nhân sự bổ sung cho các ban ( Ban xă hội , khuyến tài khuyến học thêm một phó ban , Ban tài chính hội doanh nhân thêm một phó ban ) . Trao đổi và hướng dẫn chuẩn bị tổ chức thành lập HĐHT ở 06 Tỉnh ( B́nh Dương , B́nh Phước , Đồng Nai , Bà Rịa Vũng Tàu , Đắc Nông , Đắc Lắc ) . Khảo sát t́m hiểu bà con ḍng họ ở một số tỉnh miền tây để chuẩn bị cho kế hoạch đến năm 2014 thành lập HĐHT ở một số tỉnh ( Long An , Tiền Giang , Cần Thơ , Vĩnh Long …) . Ngoài ra cùng với các ban lựa chọn nhân sự bổ sung để từng bước ổn định về tổ chức của ḍng họ trong thời gian tới

2) Ban nghiên cứu lịch sử gia phả xuất bản tài liệu :

            - Đang nghiên cứu xây dựng, nghi lễ , lễ phục ( trong Lễ giỗ ) của ḍng họ ( Dự kiến lấy nhà thờ của bà con ở Xă Châu Pha Bà Rịa Vũng Tàu để xây dựng mô h́nh ) . Bác Tư và bác Quang Dũng đă tự túc chi phí ra làm việc với sở văn hóa và Uy ban nhân dân t́nh Hưng Yên để t́m hiểu về lịch sử Phố Hiến và nghiên cứu mô h́nh xây dựng bảo tàng “ Vương Quốc Đông Kinh ” . Bác Tứ và bác Khiêm cũng tự lo kinh phí đi lên Bảo Lộc Lâm Đồng để bàn tham gia kế hoạch tổ chức hội thảo “văn minh trà Việt ” với Hiệp Hội Trà Việt Nam dự kiến kinh phí hội thảo 250 triệu đồng . Hội Đồng Họ Trịnh Phía Nam đóng góp 50 triệu đồng ( Ban nghiên cứu lịch sử gia phả có nguồn tài trợ đóng góp ) . Dự kiến tổ chức vào quư 4/2012 . Ngoài ra các bác đă duy tŕ sinh hoạt và trao đổi công việc thường xuyên , kịp thời kết nối mọi tâm tư nguyện vọng của ba con thân tộc trong việc t́m hiểu lịch sử văn hóa ḍng họ cũng như t́m hiểu về gia phả của anh em bà con thân tộc ở trong nước cũng như ở nước ngoài . Đă liên lạc với các cơ quan chức năng của Tỉnh Đắc Nông và HĐHT Tỉnh Thanh Hóa để t́m hiểu về mộ cụ Trịnh Quyền ( Hoạt động đời nhà Trần ) hiện nay đang chờ thông tin giúp đỡ từ các cơ qua chức năng.

 

3) Ban xă hội , khuyến tài khuyến học , hiếu hỷ , tạo việc làm :

            - Đang từng bước t́m hiểu anh em bà con ḍng họ trong danh sách tham gia sinh hoạt HĐHT Phía Nam . Và nắm bắt trên các phương tiện thông tin để biết thành tích của các bà con ḍng họ, duy tŕ thường xuyên và kịp thời các hoạt động về khuyến học khuyến tài , thăm hỏi các gia đ́nh bà con có việc hiếu hỷ , mừng thọ các cụ cao niên giúp đỡ con cháu trong ḍng họ về việc làm . Đang hoàn chỉnh quy chế để tŕnh hội đồng kư ban hành thực hiện . Đă thiết kế được hai mẫu giấy “Mừng Thọ” và “giấy khen tặng học tập ” . Tiếp tục đề xuất bổ sung một phó ban để tổ chức hoạt động trong thời gian tới .

4) Ban tài chính , hội doanh nhân :

            - Tiếp tục đề nghị bổ sung nhân sự ( Thêm một phó ban ) . Đang tiến hành lên danh sách các doanh nghiệp trong ḍng họ để tiến tới thành lập Hội Doanh Nhân Họ Trịnh Phía Nam . Mặt khác đang tiếp tục nghiên cứu để xây dựng mô h́nh hoạt động kinh tế tạo quỹ hoạt đồng cho ḍng họ .

5) Ban xây dựng cơ sở vật chất và ban đối ngoại văn hóa thể thao :

            - Đang tiếp tục lựa chọn nhân sự để bổ sung và định hướng các mục tiêu hoạt động , quan hệ với các ḍng họ khác cũng như quan hệ với các cơ quan chức năng ở địa phương trong phạm vi địa giới hành chính của HĐHT Phía Nam để khi hoạt động của ḍng họ ổn định , phát triển sẽ triển khai các chương tŕnh hoạt động đă đề ra .

6) Ban thư kư văn pḥng :

            - Đă kịp thời giúp việc cho ban thường trực hội đồng triển khai các hoạt động của ḍng họ , chuẩn bị tài liệu nội dung phục vụ cho các kỳ họp của hội đồng . Duy tŕ chế độ thông tin báo cáo đúng theo quy chế quy ước đă đề ra . Đảm bảo yêu cầu và nội dung .

7) Một số hoạt động khác :

            - Chúng ta đă tham gia hội nghị ban vận động thành lập hội liên kết và phát triển các ḍng tộc Việt Nam tại TPHCM . Tổ chức đoàn đại biểu tham gia dự lễ khởi công xây dựng Lăng Mộ Triết Vương Trịnh Tùng ( vào ngày 24/06/2012 tại Thanh Hóa ) , đoàn gồm hai người ( Bác Trịnh Duy Minh ,  cháu Trịnh Đ́nh Đức ( Đắc Nông ) . Cháu Trịnh Đ́nh Đức con bác Trịnh Đ́nh Cây B́nh phước đă đóng góp 20 triệu đồng . Tính đến ngày khởi công HĐHT Phía Nam đă đóng góp 220 triệu đồng ( Bác Trịnh Duy Minh 100 triệu , anh Trịnh Tiến Dũng 100 triệu , cháu Trịnh Đ́nh Đức 20 triệu )

            - Về các doanh nghiệp trong ḍng họ hoạt động  giúp đỡ cho các tổ chức ḍng họ: Công ty Thanh Nam của bác Trịnh Duy Minh đến nay đă được ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Tỉnh chấp thuận dự án đầu tư khai thác đá xây dựng trên diện tích 12 héc ta , hiện nay đang đi vào phần thăm ḍ kỹ thuật , đây là dự án vừa đảm bảo lợi nhuận của nhà đầu tư và vưa giúp đỡ cho một số tổ chức ḍng họ có việc làm và có quỹ hoạt động .

8 ) Về hoạt động tài chính :

            - Tính đến ngày 31/03/2012 quỹ chúng ta c̣n lại : 133.857.741 đồng . Tính đến ngày 30/06/2012 chúng ta thu : 6.967.628 đồng ( gồm các khoản: lăi ngân hàng 1.967.628 đồng , anh Trịnh Mai Chữ đóng góp 5.000.000 đồng ) Chúng ta chi : 31.460.000 đồng ( gồm các khoản : Thanh toán  30.000.000đ tiền mua 108 cuốn sách “Thơ văn Phủ Chúa” để tặng anh em bà con ḍng họ, (cho Hội đồng họ Trịnh Việt Nam); mua sách , tài liệu lịch sử nói về Chúa Trịnh  tặng cho trường học Trà ôn Vĩnh Long 1.460.000 đồng ) Quỹ c̣n lại 109.365.369 đồng chuyển sang quư sau . ( Tất cả thu chi điều có chứng từ ) . Ngoài ra có một số chi phí về hoạt động văn do công ty Thanh Nam tài trợ .

III) Nhận xét đánh giá

- Nh́n chung việc tham gia hoạt động của ḍng họ trong thời gian qua từ ban thường trực đến các ủy viên và các thành viên trong ban chấp hành mở rộng đă có nhiều cố gắng . Đặc biệt , là các bác trong ban thường trực và các bác các anh phụ trách các ban tuy công việc bận rộn nhưng đă sắp xếp một phần thời gian tham gia công việc của ḍng họ và chúng ta đă được một số kết quả hoạt động như đă nêu ở trên . Trong thời gian tới rất mong chúng ta sẽ phát huy tích cực hơn để đạt được kết quả tốt hơn . Đặc biệt , một số ban do các bác , các anh phụ trách bận rộn nhiều công việc , chúng ta cố gắng lựa chọn bổ sung anh em có điều kiện , có tâm huyết , có thời gian cùng tham gia công việc để thực hiện tốt công việc của ban ḿnh .

IV) Chương tŕnh hoạt động quư 3/2012

1) Các ban tiếp tục lựa chọn bổ sung nhân sự để thực hiện tốt các hoạt động đă đề ra

2) Duy tŕ hoạt động t́m hiểu lịch sử văn hóa ḍng họ để tuyên truyền cho bà con thân tộc , kết nối cho bà con t́m hiểu về gia phả .

3) Tiếp tục t́m hiểu hai tổ chức ḍng họ ( ở Củ Chi và Châu Pha Bà Rịa Vũng tàu ) nghiên cứu xây dựng văn hóa ḍng họ về nghi lễ trang phục về ( Lễ Giỗ ) . lấy nhà thờ ḍng họ của bà con ở xă Châu Pha Bà Rịa Vũng Tàu làm mô h́nh thí điểm .

4) Tiếp tục hướng dẫn to chức thành lập HĐHT ở sáu tỉnh ( B́nh Dương , B́nh Phước , Đồng Nai , Bà Rịa Vũng Tàu , Đắc Nông , Đắc Lắc ) . Phấn đấu đến năm 2013 sẽ làm lễ ra mắt .

5) Duy tŕ thường xuyên và kịp thời các hoạt động về khuyến học khuyến tài , thăm hỏi anh em bà con trong ḍng họ khi có việc hiếu hỷ , mừng thọ các cụ cao niên , giới thiệu việc làm cho con cháu ḍng họ khi gặp khó khăn . Ban hành quy chế hoạt động của ban xă hội khuyến tài khuyến học .

6) Tiếp tục tham gia với hiệp hội Trà Việt Nam để tổ chức hội thảo “văn minh Trà Việt ”

7) lập danh sách và vận động các doanh nghiệp trong ḍng họ tham gia Hội Doanh Nhân Họ Trịnh Phía Nam để tiến tới việc tổ chức lễ ra mắt Hội Doanh Nhân Họ Trịnh Phía Nam

8) Tiếp tục định hướng về hoạt động xây dựng cơ sở vật chất ḍng họ và các hoạt động về đối ngoại văn hóa thể thao để thực hiện khi có điều kiện .

9) Tổ chức tốt một số hoạt động khác khi có yêu cầu trong hoạt động của ḍng họ

            Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động quư 2 và chương tŕnh hoạt động quy 3/2012 rất mong được các thành viên trong ban chấp hành đóng góp xây dựng và nhiệt t́nh tham gia

 

   Nơi gửi :   

- CT Và Các PCT       

- Các Đại Biểu Dự Họp          

        TP. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 06 năm 2012

TM Hội Đồng Họ Trịnh Phía Nam

Phó Chủ Tịch Thường Trực

TRỊNH Đ̀NH CHỮ

 

tin mới nhất | Kế hoạch in LỊCH 2013 | xem toàn văn báo cáo | Biên bản cuộc họp 21 tháng 4, 2012

Cuộc Họp Q3, 2012 | tin ảnh cuộc họp quư II 2012 | xem tiếp tin cũ hơn

e-mail: hotrinhphianam@yahoo.com