.

BAN XĂ HỘI KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI

Trưởng ban ông Trịnh Hữu Viên

e-mail: vienth51@yahoo.com

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG

HỌ TRỊNH PHÍA NAM

ông Trịnh Hữu Lương

Phụ trách

Kế hoạch in LỊCH 2013

Cuộc Họp Q3, 2012

xem toàn văn báo cáo

Biên bản họp 21 th 4, 2012

tin ảnh cuộc họp quư II 2012

xem tiếp tin cũ hơn

thông tin Ḍng Họ

 

ỨNG BIẾN

dùng cái có sẵn

nghịch đảo

dùng trung gian

hoán vị mẫu.

SÁNG TẠO

TẦM MẮT TƯ DUY

NÔ BỘC CỦA BẠN

TẠO VẬT KỲ DIỆU

SÁNG TẠO

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRONG BAN XĂ HỘI KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI

VÀ HỖ TRỢ TƯ VẤN CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 

1 -  Trưởng ban: Trịnh Hữu Viên

Nhiệm vụ: - Phụ trách chung,  phụ trách công tác xă hội, t́m hiểu  nắm thông tin, cuộc sống của bà con trong ḍng họ Trịnh phía nam về, kinh tế, chính trị xă hội,

- Chịu trách nhiệm vận động, tổ chức, kêu gọi các doanh nghiệp các nhà hảo tâm, bà con trong ḍng họ, ủng hộ tài trợ kinh phí cho quỉ Khuyến học khuyến tài, quỉ mừng thọ

-         Thẩm tra các gia đ́nh gặp khó khăn về kinh tế , đời sống, bệnh tật ốm đau, cần sự giúp đỡ của bà con họ Trịnh. Tŕnh lên thường trực hội đồng xem xét  có phương án hỗ trợ .

-         Phối hợp với thường trực hội đồng làm công việc hiếu hỷ

-         Phối hợp với thường trực nắm được các doanh nhân và gia đ́nh thành đạt trong kinh doanh, trong hoạt động chính trị, Để chủ tịch hội đồng chúc mừng hàng năm và thông báo để cho con cháu họ Trịnh biết và học tập

-    Kiểm tra danh sách các cháu được thưởng về thành tích học tập lao động, thi cử trước khi tŕnh lên hội đồng

 

2 - Phó trưởng ban : Trịnh Xuân Tú

 Nhiệm vụ: - T́m hiểu các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước có nhu cầu tuyển dụng lao động th́ thông báo cho con cháu trong ḍng họ biết, để đăng kư đi lao động trong nước hay lao động nước ngoài

 - Tư vấn hướng dẫn giúp đỡ các thủ tục pháp lư hoàn chỉnh cho con cháu trong ḍng họ đi lao động trong nước và nước ngoài, được đúng qui định của nhà nước an toàn cho các cháu, có công việc làm ổn định, có thu nhập

- Thống  kế các  cháu  được tư vấn hướng dẫn có công ăn việc làm, gửi lên trưởng ban để báo cáo thường trực hội đồng .

- Thay trưởng ban giải quyết công việc của ban khi trưởng ban đi vắng,

 

3 – Phó trưởng ban : Trịnh Thị Huệ

Nhiệm vụ: - Phối hợp với trưởng ban tổ chức vận động các nhà doanh nghiệp trong ḍng họ và bà con  trong ḍng họ đóng góp tài trợ quỉ khuyến học khuyến tài, quỉ mừng thọ

 

- Thống kê, lập danh sách và dự trù mức thưởng, những  con em họ Trịnh phía nam đạt thành tích trong học tập công tác, con em gia đ́nh nghèo hiếu học, đủ tiêu chuẩn khen thưởng của hội đồng Họ Trịnh phía Nam, gửi danh sách lên trưởng ban để tŕnh hội đồng khen thưởng,

- Đề xuất các doanh nghiệp các nhà hảo tâm tài trợ cho qui khuyến học khuyến tài, qui mừng thọ,  cho ông Chủ tịch hội đồng họ trịnh phía nam khen thưởng

- Quản lư Quỉ khuyến học khuyến tài, quỉ mừng thọ quản lư  danh sách các cháu được khen thưởng và các cụ trên 85 tuổi .  

 

- Nguyên tắc làm việc của ban tất cả trên điện thoại và mail, chỉ những việc cần thiết ban mới mời họp hạy họp theo yêu cầu của các  phó trưởng ban. Hàng qui các phó trưởng ban báo cáo hoạt đọng của ḿnh về cho ông trưởng ban để báo cáo thường trực hội đồng họ trịnh phía nam

 

- Để ban hoàn thành tốt nhiệm vụ đề nghị Hội đồng họ trịnh phía nam ông chủ tịch, phó Chủ tịch các ủy viên, các đại diện họ trịnh ở đia phương, các ḍng họ  khi được Thường trực hội đông họ trịnh “ Thông báo lập danh sách đề nghị khen thưởng con em học tập đạt kết quả tốt và thống kê các cụ trên 85 tuổi”  th́ các trưởng họ ở các địa phương, các trưởng ban hảy thông báo về ban Xă  hội khuyến học khuyến tài, cho người nhận chị Trịnh Thị  Huệ Phó trưởng ban  theo số điện thoại 0908089568 hoặc mail: TT.hue@vietinbank.vn. Để ban tŕnh hội đồng khen thưởng cho con cháu và mừng thọ cho các cụ.

 

TẠO VẬT KỲ DIỆU CỦA TỰ NHIÊN    |  ỨNG BIẾN

BAN NGHIÊN CỨU

GIA PHẢ HỌ TRỊNH

ông B́ Văn Tứ

Phụ trách

 

BAN THÔNG TIN

TƯ LIÊU LỊCH SỬ

 

BAN XĂ HỘI

ông Trịnh Hữu Viên

phụ trách

QUỸ KHUYẾN HỌC

 

HỘI DOANH NHÂN

HỌ TRỊNH

ông Trịnh Tiến Dũng

Phụ trách