.

HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH PHÍA NAM

 

BAN NGHIÊN CỨU GIA PHẢ HỌ TRỊNH

TRƯỞNG BAN - B̀ VĂN TỨ

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG

HỌ TRỊNH PHÍA NAM

ông Trịnh Hữu Lương

Phụ trách

Các đời chúa Trnh

tồn tại trong 243 năm

(1545-1787),

trải qua 12 đời chúa,

bao gồm:
Trịnh Kiểm 鄭檢 (1545-1570)

Trịnh Tùng 鄭松 (570-1623)

Trịnh Tráng 鄭梉 (1623-1652)

Trịnh Tạc 鄭柞(1653-1682)
Trịnh Căn
鄭根 (1682-1709)
Trịnh Cương
鄭棡 (1709-1729)

Trịnh Giang 鄭杠 (1729-1740)
Trịnh Doanh
鄭楹 (1740-1769)
Trịnh Sâm (1767-1782)
Trịnh Cán (1782)
Trịnh Khải
鄭楷 (1782-1786)
Trịnh Bồng
鄭槰 (từ 1786-1787)

 

GS. Trịnh Bỉnh Dy

Đại Học Y  Hà Nội

Nhà nghiên cúu Tộc Phả họ Trịnh

 

H01 THỜI TIỀN PHẢ

H1 TIÊN CÔNG KẺ NƯA

H2 LAN TỎA V̉NG CUNG

H3 HỌ TRỊNH KẺ LAO

H4 BA VỊ THÀNH HOÀ

H10 THỦY CHÚ VÂN ĐÔ

H11 XĂ HẠ THANH OAI

H16 LÀNG CỔ BÁI

H 17 XĂ ĐỊNH B̀NH

H18 HUYỆN VĨNH NINH

H19 TRỊNH MINH TRIẾT

H22 LÀNG TỬ DƯƠNG

H23 XĂ YÊN PHÚC

H24 XĂ TRIỀU DƯƠNG

 

Tài liệu đang được hoàn tất,

cập nhật và sẽ được tải lên

 

Đây là bản thiết kế sơ bộ

Đề nghị quư vị thân tộc đóng góp ư kiến

cùng thiết kế xây dựng 

H9.02

SUY NGHĨ BƯỚC ĐẦU VỀ THỜI TIỀN PHẢ

Từ thời xa xưa vua Hùng lập nước nhiều thế kỷ trước công nguyên, cho đến thế kỷ 12, họ Trịnh nức ta chưa có Tộc phả ghi chép việc họ.

Tuy vậy tư liệu văn hóa dân dă lưu truyền tŕnh bày ở 9 bài trên đây, cho ta thấy chắc chắn có 2 điều về họ Trịnh thời cổ.

Mt là: Bắt  đầu có nước là thời nào cũng có người họ Trịnh tham gia giúp nước, giúp dân, xây dựng tổ quốc.

Hai là: Quê gốc cổ nhất và tụ họp cao độ nhất là tập trung vào đất Thanh Hóa.

Bài số Người họ Trịnh Thời gian    
H1 Tiên công “Kẻ Nưa”

Thời các vua Hùng xa xưa từ 2879 đến 258 TCN

Thanh Hóa  
H2 Lan tỏa xuống vùng sông Mă Thanh Hóa  
H3 Kẻ Lao Thanh Hóa  
H4 Ba vị thành hoàng

Vua Hùng 18, thế kỷ 3 TCN

... ... ... Hải Pḥng
H5 Trịnh Huân …

An Dương Vương 208 TCN

  … Hà Đông
H6 Ông già làng Cổ Bái … 40 SCN … Thanh Hóa  
H7 Trịnh Ra … 866 … Thanh Hóa  
H8 Trịnh Tú … 968-979 ... ... Ninh B́nh
H9 Trịnh Công Huân … 979 … Thanh Hóa  

Nh́n sơ đồ ta nhận thấy như sau

1)  Từ đời hùng vương xa xưa, Kinh Dương Vương năm 2879 TCN cho đến Hùng Vương thứ 18 (Hùng Duệ Vương) có 4 trường hợp danh nhân họ Trịnh lưu truyền, th́ 3 là ở Thanh Ḥa, chỉ có 1 ở Hải Pḥng.

2)  Từ thời An Dương Vương đến triều Đinh có 5 trường hợp danh nhân họ Trịnh  th́ 3 là ở Thanh Hóa, c̣n lại 1 ở Hà Đông, 1 ở Ninh B́nh.

Tổng hợp toàn bộ mấy chục thế kỷ thời tiền phả có 9 trường hợp danh nhân họ Trịnh th́ đại đa số, 6 trường hợp (tức 2/3) là ở Thanh Hóa.  Chỉ c̣n 3 trường hợp ở 3 t́nh đồng bằng Bắc bộ.

Như vậy bước đầu ta có thu hoạch: Quê gốc cổ nhất và tập trung nhất của họ Trịnh nước Việt Nam là đất Thanh Hóa. Trong thời gian tiếp sau đây, chúng tôi sẽ có nhiều bài giới thiệu sự h́nh thành các ḍng họ Trịnh theo thời gian trong lịch sử đất nước. Những bài này sẽ củng cố nhận định về quê Gốc tổ ở Thanh Hóa, và sẽ chow chúng ta ư niệm về sự Lan tỏa họ Trịnh đi khắp nơi. Sẽ không là lan tỏa đồng đều khắp các hướng mà là lan tỏa có phương hướng, có ư nghĩa lịch sử xây dựng nước rất rơ rệt và rất tốt đẹp.

Xin thân tộc họ Trịnh đón nhận các bài giới thiệu hệ phả họ Trịnh ở Việt Nam trong thời gian tới.

Trịnh Bỉnh Dy biên soạn 

đăng tải ngày 5 tháng 5, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN THÔNG TIN

TƯ LIÊU LỊCH SỬ

Viết lại tên Bách Việt

SẮC DIỆN THỜI GIAN VIỆT

KIM SÁCH VIỆT NAM

THĂNG LONG VÀNG SON

TRĂM NĂM PHỞ VIỆT

TRỊNH CƯƠNG NGƯỜI HOÀN THIỆN

NỀN VƠ HỌC VIỆT NAM

 

BAN VẬN ĐỘNG

XÂY NHÀ THỜ HỌ

ông Trịnh Xuân Đạo

Phụ trách

QUỸ  KHUYẾN HỌC