.

BAN NGHIÊN CỨU GIA PHẢ HỌ TRỊNH

TRƯỞNG BAN - B̀ VĂN TỨ

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG

HỌ TRỊNH PHÍA NAM

ông Trịnh Hữu Lương

Phụ trách

Các đời chúa Trnh

tồn tại trong 243 năm

(1545-1787),

trải qua 12 đời chúa,

bao gồm:

Trịnh Kiểm 鄭檢 (1545-1570)

Trịnh Tùng 鄭松 (570-1623)

Trịnh Tráng 鄭梉 (1623-1652)

Trịnh Tạc 鄭柞(1653-1682)
Trịnh Căn
鄭根 (1682-1709)
Trịnh Cương 鄭棡 (1709-1729)

Trịnh Giang 鄭杠 (1729-1740)
Trịnh Doanh
鄭楹 (1740-1769)
Trịnh Sâm (1767-1782)
Trịnh Cán (1782)
Trịnh Khải
鄭楷 (1782-1786)
Trịnh Bồng
鄭槰 (từ 1786-1787)

 

GS. Trịnh Bỉnh Dy

Đại Học Y  Hà Nội

Nhà nghiên cúu Tộc Phả họ Trịnh

 

H01 THỜI TIỀN PHẢ

H1 TIÊN CÔNG KẺ NƯA

H2 LAN TỎA V̉NG CUNG

H3 HỌ TRỊNH KẺ LAO

H4 BA VỊ THÀNH HOÀNG

H9.02 SUY NGHĨ BƯỚC ĐẦU

H10 THỦY CHÚ VÂN ĐÔ

H11 XĂ HẠ THANH OAI

H16 LÀNG CỔ BÁI

H 17 XĂ ĐỊNH B̀NH

H18 HUYỆN VĨNH NINH

H19 TRỊNH MINH TRIẾT

H22 LÀNG TỬ DƯƠNG

H23 XĂ YÊN PHÚC

H24 XĂ TRIỀU DƯƠNG

 

Tài liệu đang được hoàn tất,

cập nhật và sẽ được tải lên

 

Đây là bản thiết kế sơ bộ

Đề nghị quư vị thân tộc

 đóng góp ư kiến

cùng thiết kế xây dựng 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUƯ III VÀ KỀ HOẠCH QUƯ IV/2012

BAN LỊCH SỬ - GIA PHẢ , HĐ HỌ TRỊNH PHÍA NAM

   Tp Hồ Chí Minh , ngày 27/9/2012

1.     Hoạt động quư III

1.1   Phối hợp với Ban Biên tập trang web trinhtoc.com cung cấp thông tin, liên kết gia phả các chi họ Trịnh ở các địa phương.

1.2   Phác thảo nội dung “ Phát huy Văn hóa họ Trịnh”. Ngày 30/8/2012 Ông bỳ Văn Tứ đă họp với Chủ tịch và đại diện HĐ họ Trịnh VN thống nhất nội dung và phương hướng thực hiện, đă bàn với Họa sỹ Trịnh Quang Vũ chủ tŕ biên tập sách .

1.3   Chuẩn bị Hội thảo “ Văn hóa  trà Việt lần 1” , HĐ họ Trịnh phía Nam tham gia đồng tổ chức:

-         Ban đă chuẩn bị  kế hoạch, nguồn tài trợ. Chủ tịch HĐ họ Trịnh phía Nam gửi văn bản và Ông Trịnh Quang Dũng đă làm việc  với Hiệp Hội Trà Việt Nam và các tổ chức liên quan thống nhất  kế hoạch tổ chức Hội thảo “  Văn hóa Trà Việt lần 1”  vào cuối tháng 12/2012 tại Tp Hồ Chí Minh và Bảo Lộc.

1.4   Ngày 18 và 19/9/2012, ông Bỳ Văn Tứ đă thay mặt HĐ họ Trịnh phía Nam đến thăm và dâng hương nhà thờ họ Trịnh, tặng quà và 1 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của HĐ gia tộc họ Trịnh hai xă Điện Phương và Điện Quang , huyện điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đă t́m hiểu , giới thiệu và liên kết gia phả . HĐ  gia tộc hai địa phương đă giới thiệu ông Trịnh Văn Lượng và Trịnh Dũng đại diện làm đầu mối liên hệ và tham gia HĐ họ Trịnh phía Nam.

1.5   Ngày 1-2/9/2012 ông Bỳ Văn Tứ đă cùng Chủ tịch HĐ họ Trịnh Tp Hải Pḥng đến thăm và dâng hương nhà thờ họ Trịnh ở Lộc Trù , Tiên Lăng, ba đ́nh   thờ các  vị thần hoàng là tướng họ Trịnh thời Hùng Vương , t́m hiểu thần tích và kinh nghiệm huy động nguồn lực xă hội xây dựng công tŕnh Văn hóa tâm linh.

2. Kế hoạch Quư IV:

2.1 Tiếp tục xúc tiến xây dựng cơ sở dữ liệu về gia phả các chi họ Trịnh.

2.2 Tiếp tục phối hợp với Ban biên tập trang web trinhtoc.com để liên kết thông tin gia phả các chi họ, giải đáp các yêu cầu của bà con thân tộc ở các địa phương.

2.3  Tham gia tổ chức Hội thảo “ Văn hóa  Trà Việt lần 1”:

- Tham gia Ban tổ chức : ông Trịnh Quang Dũng, Trịnh Văn Khiêm, Bỳ Văn Tứ, Trịnh Hồng Chương.

- Phối hợp với Hiệp hội Trà Việt Nam, hội Lịch sử, Báo Xưa và Nay về nội dung ( Ông Trịnh Quang Dũng ).

- Huy động nguồn tài trợ 50 triệu đồng ( ông Trịnh Văn Khiêm )

- Mời đại diện HĐ họ Trịnh phía Nam, HĐ họ Trịnh VN và HĐ họ Trịnh các địa phương tham gia và tài trợ .

2.4 Tiếp tục triển khai ư tưởng Dự án quần thể “ Vương quốc Tonkin”: Ông Trịnh Quang Dủng chủ tŕ :

- Hoàn tất ư tưởng dự án

- Tiếp tục liên hệ với các nhà đầu tư

- Tiếp tục liên hệ với Tỉnh Hưng Yên, Đồng Mô, Tp Hồ Chí Minh

2.5  Bàn với Hội động họ Trịnh Việt Nam tham gia một  dự án trong quy hoạch bảo tồn và tôn tạo Phố Hiến, tôn vinh thời Lê Trịnh.

2.6  Phối hợp với Họa sỹ Trịnh Quang Vũ xúc tiến biên soạn cuốn sách “ Văn hóa truyền thống họ Trịnh”. Liên HĐ họ Trịnh Việt Nam hỗ trợ.

- Làm thí điểm nhà thờ chi họ Trịnh ở Châu Pha, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, nhà thờ họ Trịnh Lộc Trù.

 

  Nơi nhận :                                                                       T/M Ban Sử Phả

2.       HĐ họ Trịnh phía Nam                                                       Trưởng ban

3.       Trưởng, phó Ban Sử Phả

4.       Lưu TK, VP

                                                                       

                                                                        Bỳ Văn Tứ                                            

 

 

BAN THÔNG TIN

TƯ LIÊU LỊCH SỬ

 

HỘI THẢO TRÀ VIỆT

BÁO TUỔI TRẺ 2012

 

 

Viết lại tên Bách Việt

 

SẮC DIỆN THỜI GIAN VIỆT

KIM SÁCH VIỆT NAM

TRĂM NĂM PHỞ VIỆT

TRỊNH CƯƠNG NGƯỜI HOÀN THIỆN

NỀN VƠ HỌC VIỆT NAM

 

BAN VẬN ĐỘNG

XÂY NHÀ THỜ HỌ

ông Trịnh Xuân Đạo

Phụ trách

QUỸ KHUYẾN HỌC