.

home | dầu vỏ hạt điều raw cashew nut shell liquid

Dăm bo p thnh khối, kch thước: 28cm x 28cm x 17cm

densified block  of shavings,  size: 28cm x 28cm x 17cm

bột mn dừa p vin 6mm

densified pellets 6mm of coco peat

mạt cưa gỗ cao su p vin 6mm

densified sawdust pellets 6mm of rubber tree

 

home | dầu vỏ hạt điều raw cashew nut shell liquid

 

Welcome to Nongsinh Special Fertilizers for Sustainable High Yield & Premium Quality

top

 40/2C Pham Van Chieu, Q. Go vap, Ho Chi Minh City, Viet Nam

M +84 90373115 T +848 38991174  F +848 39966142  E IR@nongsinh.com