.

Cc sản phẩm Nng sinh khng thể thiếu trong vườn của bạn

NHU CẦU PHN BN CHO CY TRỒNG

  

Home

Phn bn Nng sinh

Phun l dạng lỏng

Phn rải Đặc biệt 

Phn rải thng dụng

Khong Hữu cơ Vi sinh

Phn Phun L Dạng bột

RDA 15-30-15         

  Cng thức ny thch hợp cho giai đoạn Ra bng cho cc loại cy rau, dưa, cy ăn tri v cc loại cy c năng suất cao.

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen)

15 %

Nitrate(NO3)

8 %

Ln (Phosphorus P2O5)

30 %.

Kali (Potassium K2O)

15 %

Bao b:

Thng 20 hộp 

 mỗi hộp 1 Kg 

Lượng sử dụng: 

Pha dung dịch 5-10Gr bột  RDA 15-30-15 cho 1 lt dung dịch

 

Ho tan 20-50 gr bột RDA 15-30-15 cho bnh xịt 10 lt 

 

Dng 2 Kg ho trong 400 lt nước phun cho 1 hcta.

Thời điểm phun phn:  

Trước khi ra bng. 

Giai đoạn nui tri. 

C thể phun cho mọi giai đoạn pht triển của cy.   

RDA 25-10-5         

  

  Đy l phn bn chuyn dụng cho Cy Ăn Quả v rau cc loại,  đảm bảo chất lượng cao. 

  Dng loại phn ny cho php đạt Năng Suất đng với tiềm năng của giống.

 RDA 25-10-5 cn c tc dụng lm tăng khả năng khng mặn của cy. 

 Cng thức phn bn ny đặc biệt tốt cho thuốc l.

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen)

25 %

Nitrate(NO3)

  8 %

Ln (Phosphorus P2O5)

10 %.

Kali (Potassium K2O)

  5 %

Bao b:

Thng 20 hộp 

 mỗi hộp 1 Kg 

Lượng sử dụng:  

Pha dung dịch 5-10Gr bột  RDA 25-10-5 cho 1 lt dung dịch phun l

Ho tan 20-50 gr bột RDA 25-10-5 cho bnh xịt 10 lt 

Dng 2 Kg ho trong 400 lt nước phun cho 1 hcta.

hoặc ho nước tưới phn 25-60Kg/vụ 3thng hoặc 80-200Kg/Ha một năm.

Thời điểm bn phn: 

Cy con, cy giống.

Giai đoạn cy đang lớn nhanh

Giai đoạn cy đang nui tri. 

 

        

CISS 

Đc Trị Vng l

  Chế phẩm ny c tc dụng đặc trị vng l.

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen)

15 %

Nitrate(NO3)

15 %

Ln (Phosphorus P2O5)

30 %.

Kali (Potassium K2O)

15 %

Bao b

Thng 40 hộp 

 Hộp 250Gr 

Lượng sử dụng: 

 5-10Gr CiSS pha cho  1 lt dung dịch để phun.

 

Ho tan 20-50 gr  CiSS cho bnh xịt 10 lt. 

 

2 Kg pha trong 400 lt nước phun cho 1 hcta

Thời điểm sử l: 

Khi c triệu chứng vng l

C thể dng trong mọi giai đoạn pht triển của cy.

                                                 

BIOFA-1191.G

Tăng Trưởng Nhanh

  Tăng sản lượng l, tăng sản lượng quả. 

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen)

21 %

Nitrate(NO3)

8 %

Ln (Phosphorus P2O5)

21 %.

Kali (Potassium K2O)

12 %

Bao b:

Thng  5 hộp, mỗi hộp 40 ti 

 Mỗi ti 200 Gr 

Lượng sử dụng: 

  5-10Gr Biofa pha cho 1 lt dung dịch để phun.

 

Ho tan 20-50 gr  Biofa cho bnh xịt 10 lt. 

 

2 Kg pha trong 400 lt nước phun cho 1 hcta

hoặc ho nước tưới phn 20-50Kg/vụ 3 thng hoặc 50-150Kg/Ha một năm

Thời điểm Phun phn

Cy giống. 

Lc cy cn nhỏ.

Cy đang nui tri.

C thể phun trong mọi giai đoạn pht triển của cy.

RDA-G  

phn ho nước tưới

Đy l phn bn chuyn dụng cho Cy Ăn Quả v rau cc loại,  đảm bảo chất lượng cao. Dng loại phn ny cho php đạt Năng Suất cao so với tiềm năng của giống.

 RDA-G cn c tc dụng lm tăng khả năng khng mặn của cy. 

 Cng thức phn bn ny đặc biệt tốt cho thuốc l.

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen)

26 %

Nitrat (NO3)

8 %

Ln (Phosphorus P2O5)

8 %.

Bao b:              

         25Kg  mỗi Bao chứa 20 Bịch mỗi bịch 1250Gr   

Lượng sử dụng:  

2-5Kg ho nước tưới cho 1 ha 1-2 tuần 1 lần.

hoặc tưới phn 25-60Kg/vụ 3thng hoặc 80-200Kg/Ha một năm.

Phun l

Ho tan 20-50 gr  RDA-G cho bnh xịt 10 lt. 

Phun l trn ruộng

2-3 Kg pha trong 400-600 lt nước tưới phun cho 1 hcta

Thời điểm bn phn: 

Cy con, cy giống.

Giai đoạn cy đang lớn nhanh

Giai đoạn cy đang nui tri. 

 

NPK 25-5-0  

phn ho nước tưới

Đy l phn bn chuyn dụng cho Cy Ăn Quả v rau cc loại,  đảm bảo chất lượng cao. Dng loại phn ny cho php đạt Năng Suất cao so với tiềm năng của giống.

 RDA-G cn c tc dụng lm tăng khả năng khng mặn của cy. 

 Cng thức phn bn ny đặc biệt tốt cho giai đoạn nui tri c ph chn đều.

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen)

25 %

Ln (Phosphorus P2O5)

5%.

Bao b:              

         25Kg  mỗi Bao chứa 20 Bịch mỗi bịch 1000Gr   

Lượng sử dụng:  

2-5Kg ho nước tưới cho 1 ha 1-2 tuần 1 lần.

hoặc tưới phn 25-60Kg/vụ 3thng hoặc 80-200Kg/Ha một năm.

Phun l

Ho tan 20-50 gr  RDA-G cho bnh xịt 10 lt. 

Phun l trn ruộng

2-3 Kg pha trong 400-600 lt nước tưới phun cho 1 hcta

Thời điểm bn phn: 

Cy con, cy giống.

Giai đoạn cy đang lớn nhanh

Giai đoạn cy đang nui tri. 

Tạo mủ cao su cuối ma mưa.

 

Năng suất - Chất lượng -  Hiệu quả          Cho một nền Nng nghiệp Sinh thi Bền vững

ln đầu trang

 40/2C Phạm Văn Chiu, Q. G vấp, Tp. Hồ Ch Minh

M +84 902486449  T +848 38991174  F +848 39966142  E IR@nongsinh.com