.

In Vitro Micropropagation                                         In Vitro Micropropagation                                   In Vitro Micropropagation

  

HomeOther crops các cây khác | Ánh sáng tự nhiên Natural light | Các nguồn carbohydrat sources 

PHONG LAN NUÔI CẤY MÔ

ORCHIDS

DENDROBIUM

  

  Yellow Lemon 

PHALAENOPSIS

    

Phalaenopsis Tit

CATLEYA

Chunyeah 10

HomeOther crops các cây khác | Ánh sáng tự nhiên natural light | Các nguồn carbohydrat sources

Welcome to Nongsinh Special Fertilizers for Sustainable High Yield & Premium Quality

top

 40/2C Phạm Văn Chiêu, Q. G̣ vấp, Tp. Hồ Chí Minh

M +84 913666421  T +848 38991174  F +848 39966142  E IR@nongsinh.com