.

Cc sản phẩm Nng Sinh khng thể thiếu trong vườn của bạn

NHU CẦU PHN BN CHO CY TRỒNG

  

Home

Phn bn Nngsinh

Phun l dạng lỏng 

Phun l dạng bột  

Phn rải Đặc Biệt

Khong Hữu cơ Vi sinh

Phn Rải Đất Thng Dụng

Xem tiếp trang 2

RDA 25-10-5 

Phn NPK

Đy l cng thức phn dng cho Giai đoạn tăng trưởng cy la, bắp, ma, cy ăn tri, rau bng cc loại v cc giống cy trồng cho năng suất cao. 

 Phn RDA 25-10-5 cn c tc dụng hạ phn, tăng khả năng chịu mặn cho cy trồng.

 Loại phn ny c hiệu quả đặc biệt trn cy la.  Sử dụng phn ny lm tăng sức khng su bệnh tự nhin trn cy la.

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen tổng số)

25 %

Ln (Phosphorus  P2O5)

10 %.

Kali (Potassium K2O)

  5 %

Bao b:   

25Kg đựng trong bao PP 2 lớp c lt thm bao PE 

Lượng sử dụng: 

La, Bắp, Ma

5-20gr cho  m2 hay l 50-200Kg cho 1 hcta

Cy ăn tri

60gr cho 1 lần bn tnh cho mỗi m2 dưới tn l

Rau

10-20gr cho 1  m2 ,  20 ngy bn 1 lần

Thời điểm bn phn  

Giai đoạn cy lớn nhanh.

Giai đoạn đẻ nhnh.

Giai đoạn nui tri lớn. 

Th nghiệm đồng ruộng

RDA 16-16-8

Phn NPK

  Đy l mc phn dng cho cy la, bắp, ma, cy ăn tri, rau bng cc loại v cc giống cy trồng cho năng suất cao. Trường hợp bn  cy trong giai đoạn cn nhỏ nn dng chung với RDA-NiU.

   Phn ny cn c tc dụng hạ phn, tăng khả năng chịu mặn cho cy trồng.     

   Đy l loại phn c hiệu quả đặc biệt trn cy la giai đoạn rước đng  lm cứng cy t su bệnh.

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen tổng số)

16 %

Ln (Phosphorus  P2O5)

16 %.

Kali (Potassium K2O)

  8 %

Bao b:   

25Kg đựng trong bao PP 2 lớp c lt thm bao PE 

Lượng sử dụng: 

La, Bắp, Ma

5-20gr cho  m2 hay l 50-200Kg cho 1 hcta

Cy ăn tri

60gr cho 1 lần bn tnh cho mỗi m2 dưới tn l

Rau

10-20gr cho 1  m2 ,  20 ngy bn 1 lần

Thời điểm bn phn  

Giai đoạn cy đ lớn.

Giai đoạn cy chuẩn bị ra bng 

Rước đng

Giai đoạn nui tri lớn 

Suốt mọi giai đoạn trong qu trnh pht triển của cy

RDA 20-20-0

Phn NP 

  Đy l mc phn dng cho cy la, bắp, ma, cy ăn tri, rau bng cc loại v cc giống cy trồng cho năng suất cao. 

   Trường hợp bn cho rau,mu, cy trong giai đoạn cn nhỏ đang lớn nhanh nn dng chung với RDA-NiU với cy lớn nn thm RDA-AMK.

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen tổng số)

20 %

Ln (Phosphorus  P2O5)

20 %.

Bao b:   

25Kg đựng trong bao PP 2 lớp c lt thm bao PE 

Lượng sử dụng: 

La, Bắp, Ma

5-20gr cho  m2 hay l 50-200Kg cho 1 hcta

Cy ăn tri

60gr cho 1 lần bn tnh cho mỗi m2 dưới tn l

Rau

10-20gr cho 1  m2 ,  20 ngy bn 1 lần

Thời điểm bn phn  

Giai đoạn cy đ lớn.

Giai đoạn nui tri lớn 

Suốt mọi giai đoạn trong qu trnh pht triển của cy

NPK 20-5-2.CaMgSi 

Phn NPK

Đy l cng thức phn dng cho Giai đoạn tăng trưởng cy la, bắp, ma, cy ăn tri, rau bng cc loại v cc giống cy trồng cho năng suất cao. 

 Phn RDA 20-5-2.CaMgSi cn c tc dụng hạ phn, tăng khả năng chống chịu lại thời tiết bất thuận cho cy trồng.

 Loại phn ny c hiệu quả đặc biệt trn cy c ph.  Sử dụng phn ny lm tăng sức khng su bệnh tự nhin của cy.

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen tổng số)

25 %

Ln (Phosphorus  P2O5)

10 %.

Kali (Potassium K2O)

  5 %

Bao b:   

25Kg đựng trong bao PP 2 lớp c lt thm bao PE 

Lượng sử dụng: 

La, Bắp, Ma

5-20gr cho  m2 hay l 50-200Kg cho 1 hcta

C ph, cy điều, cy tiu, cy ăn tri

60gr cho 1 lần bn tnh cho mỗi m2 dưới tn l

Rau

10-20gr cho 1  m2 ,  20 ngy bn 1 lần

Thời điểm bn phn  

Giai đoạn cy lớn nhanh.

Giai đoạn đẻ nhnh.

Giai đoạn nui tri lớn. 

 

Xem tiếp trang 2

Hy trả lại cho đất những g cy đ lấy đi                     V một nền Nng nghiệp Sinh thi Bền vững

ln đầu trang

 40/2C Phạm Văn Chiu, Q. G vấp, Tp. Hồ Ch Minh

M +84 902486449  T +848 38991174  F +848 39966142  E IR@nongsinh.com