Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả                                          Phân bón Nông sinh không thể thiếu trong vườn của bạn

NHU CẦU PHÂN BÓN CHO CÂY TRỒNG

Home | Phân bón Nông Sinh

Lua

Bap lai

Mia

Khoai

Khoai mi

Rau & Thuoc la Dau Ot, ca chua PHONG LAN Thanh long
Cay an qua Nhan Soai Dua, thom Ca phe
Cay trong rung PAULOWNIA Cao su Gmelina L. Chuối

                                                                                                             xem trang 2

  PHÂN KHOÁNG

¨ Cây trồng có khả năng quang hợp sử dụng năng lượng ánh sáng, khí CO2 , nướckhoáng dinh dưỡng để tổng hợp ra các chất hữu cơ cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Khoáng dinh dưỡng được cung cấp cho cây trồng ở dạng phân bón.

¨ Phân do nông sinh sản xuất là phân khoáng. Phân khoáng c̣n có tên gọi là phân hoá học hay phân vô cơ. Một tên hay dùng nữa trong dân gọi là phân NPK. Phân khoáng hoà tan trong dung dịch đất chính là dạng cây trồng có thể hấp thu trực tiếp.

¨ Phun lá là cách bón phân có hiệu quả nhanh và hiệu suất sử dụng cao. Phân có chất lượng cao được hoà tan trong nước. Phân có dạng bột vả dạng lỏng. Phân có thể được tưới bằng hệ thống b́nh thường dùng để tưới nước.  

¨ Cân bằng dinh dưởng là một khái niệm cơ bản trong bón phân biện đại.Phân bón cân bằng là loại phân có đầy đủ mọi dưỡng chất cho cây phù hợp với đặc trưng khác nhau của mỗi giai đoạn phát triển. Phân phải được bón ngay trước lúc cây có nhu cầu. Không bón sớm , không bón muộn . Không bón nhiều làm lăng phí đầu tư. Không bón ít làm giảm năng suất. Đồng thời, tận dụng mọi nguồn hữu cơ sẵn có bón trả lại toàn bộ cho đất.

Hệ thống tưới thấm

  PHÂN BÓN ĐẶC TRƯNG CHO TỪNG GIAI ĐOẠN

      Có 2 giai đoạn đặc trưng cho sự phát triển của cây đó là tăng sinh khối và ra hoa kết trái 

  ¨ Giai đoạn Tăng Sinh khối hay c̣n gọi là giai đoạn tăng trưởng đặc trưng cho sự phát triển ban đầu của cây. Cây trong giai đoạn này cần nhiều đạm (N). Các cây rau c̣n cần Manhê (Mg) là chất tạo nên diệp lục. Không thể ra hoa và đậu nhiều quả nếu trước đó chưa tích lũy đủ sinh khối.

 ¨ Giai đoạn Ra hoa hay c̣n gọi là giai đoạn đổi lượng thành chất. Cây trong giai đoạn ra hoa cần giảm đạm, tăng lân ( P ) và kali( K ).Cây mía sau khi tăng đủ sinh khối th́ chuyển sang tích luỹ đường. Khoai các loại khi đủ lớn th́ chuyển sang tạo củ.

¨ Ra hoa là một quá tŕnh ḱm hăm.  Các cách ḱm hăm có thể là: a. Giảm đạm đặc biệt là đạm nitrat b. Sử lư bằng Clorat c. Tăng Kali,  d.Giảm nước hoặc che khô gốc bằng nilon trong mùa mưa, e. Phun Etylen hoặc các chất có hoạt tính điều tiết tăng trưởng, f. Khoanh vỏ cho cây ngừng lớn g. Nhiệt độ thấp mùa đông.

¨ Đậu quả và dưỡng trái là một tiểu giai đoạn mà nhu cầu phân bón giống như giai đoạn tăng sinh khối. Ngọt trái là giai đoạn cần nhiều kali. Các giai đoạn này rất ngắn nên cần dùng phân phun lá có tác dụng nhanh. 

 CÁC YẾU TỐ GIỚI HẠN

¨ Nước là yếu tố giới hạn trong mùa khô.Thiếu nước mà bón phân sẽ không hiệu quả bởi v́ năng suất sẽ bị giới hạn do nước chứ không phải do phân. Bón phân không thay được nước bị thiếu, thậm chí nhiều phân quá c̣n tăng nhu cầu nước làm việc thiếu nước trầm trọng hơn. Như thế, việc bón quá nhiều phân mà thiếu nước năng suất không những không tăng mà c̣n giảm. 

¨ Ánh sáng là yếu tố giới hạn trong mùa mưa. Khi thiếu nắng bón phân không hiệu quả do quang hợp yếu. Lượng phân lúc này cần tiết giảm cho phù hợp nhu cầu của cây. Phân bón cho giai đoạn này cần giảm đạm. Đạm dư cây bệnh. 

PHÂN HỮU CƠ

¨ Phân hữu cơ là loại phân chứa đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cây trồng. Không thể đạt năng suất cao mà không dùng phân hưũ cơ. Phân hữu cơ có khả năng giữ phân khoáng ở dạng hoà tan và kéo dài hiệu lực của phân khoáng. Đồng thời khi phân huỷ th́ phân hữu cơ tạo ra một dăy các chất mang hoạt tính sinh học có tác dụng kích thích tăng trưởng cây trồng. Cuối cùng của quá tŕnh phân huỷ phân hữu cơ trở thành phân khoáng là nguồn dinh dưỡng cho phát triển của cây trồng. 

¨ Phân hữu cơ có tác dụng rất quan trọng cho cây rau, cây có củ. Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cần sử dụng phân đă ủ hoai cho rau.

¨ Tuy nhiên phân hữu cơ không thể thay thế hoàn toàn cho phân khoáng theo nghĩa là không thể chỉ dùng phân hưũ cơ là loại phân duy nhất cho cây trồng bởi v́ giá trị dinh hưỡng của phân hưu cơ thấp, không ổn định và tuỳ thuộc vào nguyên liệu xuất xứ. Ngoài ra do ít giá trị nên khó vận tải đi xa. 

¨ Tốt nhất là kết hợp bón phân cân đối toàn diện cả phân khoáng lẫn phân hữu cơ sẽ cho năng suất cao và bền vững.

¨ Với các lư do đă nêu trên phân bón do nông sinh sản xuất là phân khoáng nhưng trong thành phần có những phụ gia hữu cơ để giúp cây sử dụng phân một cách hiệu quả nhất.

HIỆU QUẢ CỘNG THÊM

¨ Bớt sâu bệnh là hiện tượng quan sát thấy rơ khi sử dụng phân Nông sinh. Khả năng kháng bệnh của cây sẽ tăng mạnh do bón phân cân bằng. Vậy để tránh hiệu quả xấu, nghĩa là sử dụng cân đối theo nhu cầu của cây th́ cây sẽ khoẻ mạnh, lớn nhanh, chất lượng bảo đảm. Dùng phân Nông sinh cân bằng dinh dưỡng khoáng là phương pháp hiệu quả để tăng chất lượng cây trồng đồng thời giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Các lá bên dưới c̣n khoẻ mạnh đến lúc thu hoạch.

¨ Cứng cây là hiệu quả cộng thêm đi kèm của các loại phân bón như RDA 25-10-5, RDA 16-16-8, RDA 20-20-0 và RDA-ACP. Calcium silicat có trong các mác phân này sẽ giúp cho thân cây cứng cáp, đặc biệt là cây lúa, ít bị đổ ngă,

¨ Chống lốp đổ thông dụng là bằng cách bón Kali. Phân Kali loại RDA-AMK của Nông sinh có tác dụng chống lốp đổ nhưng không làm cây bị " sượng" mà vẫn mọc b́nh thường.Đồng thời RDA-AMK c̣n có tác dụng Trị bạc bụng cho lúa cao sản.

¨ Môi trường đất ổn định là điều kiện tốt cho cây phát huy tốt tiềm năng năng suất. Các loại phân RDA loại rải đất của Nông sinh sản xuất đều tác dụng tốt lên môi trường đất. Đặc biệt các loại phân RDA 25-10-5, RDA 16-16-8, RDA 20-20-0 và RDA-ACP có tác dụng cộng thêm là hạ phèn làm giảm độ chua trong đất do trong thành phần có chứa nhiều Calcium.

xem trang 2

Hăy trả lại cho đất những ǵ cây đă lấy đi !                                Cho một nền nông nghiệp Sinh thái                              Hiện đại - Năng suất cao - Bền vững

lên đầu trang

 40/2C Phạm Văn Chiêu, Q. G̣ vấp, Tp. Hồ Chí Minh

M +84 902486449  T +848 38991174  F +848 39966142  E IR@nongsinh.com