.

NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ                                                   CC SẢN PHẨM NNG SINH KHNG THỂ THIẾU TRONG VƯỜN CỦA BẠN

TRỒNG MA NĂNG SUẤT CAO

La | Bắp lai | Cc cy khc

Home | Products        

GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG L :  

       RDA-G + HP-106M + HP-306

  Cy ma trong giai đoạn đầu của pht triển cần c bộ l để quang hợp tốt. Khi mưa đủ nước rải  trn mặt luống RDA-G  100Kg/ha kết hợp phun trn l 4 chai  HP-106M c chứa Magnesium mỗi chai 400ml ,40 ml/bnh phun 8-10 lt + 4 chai HP-306 mỗi chai 50 ml , 5ml/bnh phun 8-10lt. C thể ho ring phun chung trong bnh 8-10 lt. x 40 bnh/ha = 400 lt/ha (nếu phun my).

     Trường hợp c đủ nước tưới đầu vụ c thể rải thm 100Kg RDA-G  

GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG THN :   

      RDA 25-10-5 hoặc RDA-G 

  Trong giai đoạn tăng trưởng rải 300Kg RDA-G. Ngoi tc dụng thc lớn nhanh RDA-G c tc dụng giữ bền mu xanh của l,tăng cường quang hợp. Với cc giống c tiềm năng cao về năng suất, 120 tấn/ha, nn rải thm 300Kg RDA-G tổng cộng l 600Kg

  Nếu c tro b ma hay cặn bn đường bn bổ xung cng RDA-G th hiệu quả sẽ cao ln.

THC MA CHN :  RDA-F hoặc AMK + HP-506C

  Lượng  RDA-F sử  dụng l 250 Kg/ha + HP-506C 10 chai, mỗi chai pha 10 bnh

8-10 lt/ha = 1000lt/ha Nếu phun my. Phun phn cho ma lc đ lớn cy. C thể mở to đầu vi phun hơn so với phun thuốc trừ su để phun cho nhanh.

  RDA-F hoặc RDA-AMK khi sử dụng một mặt lm tăng đường ,mặt khc cy khng bị khựng lại như bn Kali nn c thể p dụng sớm nếu muốn ma chn sớm.

  HP-506C hoặc HP-306 một mặt lm tăng đường , mặt khc tăng sức khng hạn của cy ma lc cuối vụ trong ma kh.     

LƯỢNG PHN NNG SINH CHO 1 HA :

RDA-G 

400-800 Kg ( 16 bao loại 25Kg/bao )

RDA-F           

 250 Kg ( 10 bao loại 25Kg/bao )

RDA-AMK    

 250 Kg ( 10 bao loại 25Kg/bao )

HP-306      

500 ml ( 10 chai loại 50ml/chai )

HP-106M     

1,6 lt  ( 4 chai loại 400ml/chai )   

HP-506C  

 4 lt  ( 10 chai loại 400ml/chai )

TƯỚI NƯỚC CHO CY MA

  Hiện nay cy ma được trồng bằng nước trời nn cho năng suất thấp. Khi được tưới nước năng suất cy ma c thể tăng gấp 3 lần. Đặc biệt l c thể sử dụng nước tưới kết hợp bn phn đặc biệt lm chuyển dịch ma vụ vậy ma theo hường:

  a. Thu hoạch sớm.    

  b. Ko di ma vụ thu hoạch.

  c. Trồng mới cy ma vo đầu ma kh.

CHC THNH CNG 

CHO MỘT NỀN NNG NGHIỆP SINH THI                                   HIỆN ĐẠI - NĂNG SUẤT CAO - BỀN VỮNG                                          HY TRẢ LẠI CHO ĐẤT NHỮNG G CY Đ LẤY ĐI

ln đầu trang

Tel: (08) 8959107 - 9966142 - 8991174

 40/2C Phạm Văn Chiu, G vấp; Tp. Hồ Ch Minh , Việt nam

e-mail: nongsinh@hcmc.netnam.vn