.

Phn Nng sinh gip cho cy la Cứng cy chống ổ ngã t su bệnh

CHĂM SC LA TRN ĐẤT PHN & MẶN

Ma | Bắp lai | Cc cy khc

Home | Products       

  SỬ LÝ ĐẤT

Trước khi lm đất lần cuối rải RDA-ACP c tc dụng hạ phn. Lượng dng 3-7 Kg cho 1000m2.Nn rải khi lm đất lần cuối hoặc 1 ngy trước khi xuống giống. 

Khi phn nhẹ c thể dng RDA 25-10-5 rải 1 ngy trước khi xuống giống.

Khi trong đất c nhiều xc hữu cơ nn dng RDA-S để giảm độc cho rễ la.

  TRỊ MẶN

Khi mặn nặng RDA-G với lợng 3Kg/1000m2 + HP-506C phun l.

Khi mặn nhẹ RDA 25-10-5 với lợng 5Kg/1000m2 + HP-506C phun l.

Giống cao sản VND 95-20 gạo ngon.

  LA MỚI SẠ

Dng RDA 25-10-5 5Kg/1000m2.

Nn phun l HP-306 cho bộ rễ pht triển hoặc HP-506C gip hạ phn cho la bm vo đất.

THC NỞ BỤI

La ma cao cy rải RDA 16-16-8 với lượng 7-15 Kg/1000m2.

La thấp cy vụ h thu rải RDA 25-10-5 với lượng 10-20 Kg/1000m2.

La thấp cy vụ đng xun rải RDA 25-10-5 với lượng 15-25 Kg/1000m2.

LỚN BNG

La ma cao cy RDA 16-16-8 lượng 7 Kg/1000m2 hoặc RDA-AMK nếu la qu tốt.

La h thu cao sản, thấp cy RDA 16-16-8 lượng 10 Kg/1000m2.

La đng xun RDA 25-10-5 lượng sử dụng 15 Kg/1000m2.

La đng xun khi la mọc hơi qu tốt RDA 16-16-8 lượng 10Kg/1000m2.

La lốp RDA-AMK 7-10 Kg/1000m2.

CC YẾU TỐ GIỚI HẠN

Ma mưa thiếu nắng khng nn bn phn dư dễ bị su rầy, lốp đổ  v bệnh. Ma nắng c thể bn phn nhiều ln so với ma ma.

Giống tốt, thấp cy vừa phải, c nng suất cao thì c thể bn phn nhiều ln.

Cứng cy chống ổ ngã l tc dụng i km khi bn phn Nng Sinh

Khng bị chết cc l gi bn dới, t su rầy bệnh l tc dụng cộng thm khi bn phn Nng Sinh.

BỆNH DINH DƯỠNG KHONG

Trị bạc bụng RDA-AMK 6-10Kg/1000m2 giai đoạn lm òng đến ngậm sữa

Trị vng l RDA 15-30-15 (Ciss) phun l.

CHC THNH CNG  

Nng suất cao Ổn ịnh & Bền vững Khng bị bạc bụng

ln đầu trang

Tel: (08) 8959107 - 9966142 - 8991174

 40/2C Phạm Văn Chiu, Go vấp; Tp. Hồ Ch Minh , Việt nam

e-mail: nongsinh@hcmc.netnam.vn