.

Cc sản phẩm Nng Sinh khng thể thiếu trong vườn của bạn

NHU CẦU PHN BN CHO CY TRỒNG

  

Home

Phn bn Nng sinh

Phun l dạng bột  

Phn rải Đặc biệt

Phn rải thng dụng

Khong Hữu cơ Vi sinh

Phn Phun L Dạng Lỏng

HP-106M                                          

  Phn ny c chứa Magnesium  một thnh tố quan trọng của diệp lục. Đy l chất thường bị thiếu khi cy mới mọc hoặc đang trong trong giai đoạn bung l đầu ma xun.Cy rau ăn l cc loại cũng như cy giống trong vườn ươm rất thch hợp với loại phn ny.      

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen)

2%

Nitrate (NO3)

3 %

Ln (Phosphorus P2O5)

3 %.

Kali (Potassium K2O)

4 %

Ma nh (Magnesium MgO)

5 %

Bao b

Thng  24 chai 

 mỗi chai chứa 400ml 

Lượng sử dụng: 

1 chai 400ml HP-106M ho 100 lt nước phun cho 2'500m2

 

4 chai pha trong 400 lt nước phun cho 1 hcta

Vườn

40ml HP-106M dng cho 10 lt phun cho 250m2 vườn

Thời điểm bn phn:  

Ma Xun

Lc cy cn non

HP-206G                                                                    

  Cng thức phn ny c chứa đầy đủ cc chất dinh dưỡng cần thiết v ton diện cho cy trồng nhất l cy giống, cy rau cc loại, phong lan cc loại, gip cho cy mọi tốc độ nhanh nhất. C thể dng HP-206G cho thuỷ canh Hydroponic.

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen)

10 %

Nitrate(NO3)

8 %

Ln (Phosphorus P2O5)

6 %.

Kali (Potassium K2O)

4 %

Canxi (Calcium CaO)

1 %

Manh (Magnesium MgO)

1 %

Bao b:

Thng 24 chai 

 Mỗi chai chứa 400ml 

Lượng sử dụng: 

1 chai 400ml HP-206G ho 100 lt nước phun cho 2'500m2

 

4 chai pha trong 400 lt nước phun cho 1 hcta

Vườn nhỏ

40ml HP-206G dng cho 10 lt phun cho 250m2 vườn

Thời điểm bn phn:  

Cho cy giai đoạn tăng trưởng. 

Thch hợp cho mọi giai đoạn pht triển của cy.

Cho cy con vườn ươm.  

 

Cy Paulownia  

HP-506C            

Chế phẩm ny dng cho cc giống cy cao cấp trồng trn đất bị nhiễm phn v mặn.Chất Calcium c trong HP-506C ở dạng ho tan đ gip cho cy chống chịu được phn sắt, phn nhm .

 HP-506C khi dng chung với cn gip cho cy bng, rau, cy ăn tri chịu được mặn. 

  Khi dng chung với gip cy la chịu mặn tất tốt. 

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen)

3 %

Nitrate(NO3)

3 %

Ln (Phosphorus P2O5)

4 %.

Kali (Potassium K2O)

5 %

Canxi (Calcium CaO)

6 %

Bao b:

Thng 24 chai 

 Mỗi chai chứa 400ml 

Lượng sử dụng: 

1 chai 400ml HP-506C ho 100 lt nước phun cho 2'500m2

 

4 chai pha trong 400 lt nước phun cho 1 hcta

Vườn nhỏ

40ml HP-506C dng cho 10 lt phun cho 250m2 vườn

Thời điểm sử l: 

Khi bị tc hại. 

Cho mọi giai đoạn pht triển của cy.  

HP-306    

  Đy l loại phn vi lượng chuyn dng cho cy ăn quả, cy bng vải... Nguyn tố boron rất quan trọng cho sự pht triển của m phn sinh meristem trong đ c chồi ngọn, vi bng, đầu rể... HP-306 c tc dụng rất tốt cho sự ra bng. 

Thnh phần:

Boron

15 %

Bao b:

Thng 120 lọ 

 mỗi lọ 50ml 

Lượng sử dụng: 

5ml HP-306  cho bnh xịt 10 lt 

 

1 lọ 50ml HP-306 ho vo 100 lt nước.phun cho 2'500m2

 

4 lọ tổng cộng 200ml ho trong 400 lt nước phun cho 1 hcta

Thời điểm sử l: 

Trước khi ra bng

Cy đang mang tri 

Cy con trong vườn ươm

Nhiều loại phn đa dạng của Nng Sinh gip cho bạn:                     Năng suất    -    Chất lượng    -    Hiệu quả

ln đầu trang

 40/2C Phạm Văn Chiu, Q. G vấp, Tp. Hồ Ch Minh

M +84 902486449  T +848 38991174  F +848 39966142  E IR@nongsinh.com