.

Cc sản phẩm Nng Sinh khng thể thiếu trong vườn của bạn

NHU CẦU PHN BN CHO CY TRỒNG

  

Home

Phn bn Nng Sinh

Phun l dạng lỏng 

Phun l dạng bột  

Phn rải Đặc Biệt

Phn rải thng dụng

Phn khong hữu cơ

 trở vế trang 1 | phn ln hữu cơ

NPK 10-4-4

Phn khong + Hữu cơ & Vi Sinh

Đy l cng thức phn dng cho giai đoạn tăng trưởng cy bắp, ma, cy ăn tri, rau bng cc loại v cc giống cy trồng cho năng suất cao. 

 Phn NPK 10-4-4 cn c tc dụng hạ phn, tăng khả năng chịu mặn v khng hạn cho cy trồng.

Trường hợp bn  cy trong giai đoạn cn nhỏ nn dng chung với RDA-NiU.

 Loại phn ny c hiệu quả đặc biệt trn vng đất vườn, g, rẫy Sử dụng phn ny lm tăng sức khng su bệnh tự nhin của cy.

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen tổng số)

10%

Ln (Phosphorus  P2O5)

  4 %.

Kali (Potassium K2O)

  4 %

Bao b:   

25Kg đựng trong bao PP 2 lớp c lt thm bao PE 

Lượng sử dụng: 

Bắp, Ma

5-20gr cho  m2 hay l 50-200Kg cho 1 hcta

Cao su, C ph, Cy ăn tri

60gr cho 1 lần bn tnh cho mỗi m2 dưới tn l

Rau

10-20gr cho 1  m2 ,  20 ngy bn 1 lần

Thời điểm bn phn  

Giai đoạn cy lớn nhanh.

Giai đoạn đẻ nhnh.

Giai đoạn nui tri lớn. 

 

NPK 7-4-7

Khong + Hữu cơ & Vi Sinh 

  Đy l nhn phn dng cho cy bắp, ma, cao su, c ph, cy ăn tri, rau bng cc loại v cc giống cy trồng cho năng suất cao.

Đy l loại phn giai đoạn giữa vụ, c hiệu quả đặc biệt trn cy cao su giai đoạn giữa ma mưa..

Phn ny cn c tc dụng hạ phn, tăng khả năng chịu mặn v khng hạn cho cy trồng.    

Loại phn ny c hiệu quả đặc biệt trn vng đất vườn, g, rẫy

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen tổng số)

7 %

Ln (Phosphorus  P2O5)

4 %.

Kali (Potassium K2O)

7%

Bao b:   

25Kg đựng trong bao PP 2 lớp c lt thm bao PE 

Lượng sử dụng: 

Bắp, Ma

5-20gr cho  m2 hay l 50-200Kg cho 1 hcta

Cao su, c ph,  cy điều, cy tiu.

60gr cho 1 lần bn tnh cho mỗi m2 dưới tn l

Rau

10-20gr cho 1  m2,  20 ngy bn 1 lần

Thời điểm bn phn  

Giai đoạn cy đ lớn.

Giai đoạn cy chuẩn bị v đang ra bng 

Giai đoạn nui tri lớn 

Suốt mọi giai đoạn trong qu trnh pht triển của cy, vừa tăng trưởng, vừa thu hoạch.

NPK 4-4-10

Phn khong + Hữu cơ & Vi Sinh 

  Đy l nhn phn dng cho cy la, bắp, ma, cy ăn tri, rau bng cc loại v cc giống cy trồng cho năng suất cao. 

   Trường hợp cy cao su cuối ma mưa, giai đoạn nắng mạnh nn dng chung với NPK 25-5-0 c tc dụng tăng cường  lượng mủ thu hoạch.

Loại phn ny c hiệu quả đặc biệt trn vng đất vườn, g, rẫyTăng hm lượng đường trong thn ma. Gip quả v hạt chn đều.

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen tổng số)

  4 %

Ln (Phosphorus  P2O5)

  4%.

Kali (Potassium K2O)

10%

Bao b:   

25Kg đựng trong bao PP 2 lớp c lt thm bao PE 

Lượng sử dụng: 

La, Bắp, Ma

5-20gr cho  m2 hay l 50-200Kg cho 1 hcta

Cao su, c ph, cy ăn tri, cy điều, cy tiu.

60gr cho 1 lần bn tnh cho mỗi m2 dưới tn l

Thời điểm bn phn  

Giai đoạn cy đ lớn chuẩn bị thu hoạch.

Giai đoạn nui tri ngọt. 

Giai đoạn cuối ma mưa chuyển sang ma kh, nhưng độ ẩm trong đất cn cao.

 

NPK 5-13-0.Ca

Phn ln + Hữu cơ & Vi Sinh

Đy l cng thức phn dng cho giai đoạn bn lt cy bắp, ma, cy ăn tri, rau bng cc loại v cc giống cy trồng cho năng suất cao. 

 Phn NPK 5-13-0.Ca cn c tc dụng hạ phn, tăng khả năng chịu mặn v khng hạn cho cy trồng.

 Đy l phn chuyn dụng cho cy trồng cạn,  c hiệu quả đặc biệt trn vng đất vườn, g, rẫy. 

Sử dụng phn ny lm tăng sức khng su bệnh tự nhin của cy.

Thnh phần:

Đạm (Nitrogen tổng số)

   5%

Ln (Phosphorus  P2O5)

 13 %.

Canxi (Calcium CaO)

 10 %

Bao b:   

25Kg đựng trong bao PP 2 lớp c lt thm bao PE 

Lượng sử dụng: 

Bắp, Ma

5gr cho  m2 hay l 50kg  cho 1 hcta

Cao su, C ph, Cy ăn tri, cy điều, cy tiu

6-10gr cho 1 lần bn tnh cho mỗi m2 dưới tn l

Rau

10gr cho 1m2  , 

Thời điểm bn phn  

Nn dng bn lt l chnh.

C thề dng để bn thc khi c đủ nước.

trở vế trang 1

Hy trả lại cho đất những g cy đ lấy đi                     V một nền Nng nghiệp Sinh thi Bền vững

ln đầu trang

 40/2C Phạm Văn Chiu, Q. G vấp, Tp. Hồ Ch Minh

M +84 902486449  T +848 38991174  F +848 39966142  E IR@nongsinh.com