.

Phn bn Nng sinh khng thể thiếu trong vườn của bạn

KỸ THUẬT BN PHN CHO KHOAI M

Khoai lang | Ma | Cc cy khc

Home | Products           

 

CẦN NẮM K Ỹ THUẬT CƠ BẢN

Cy khoai lang, khoai m v khoai mỡ đều c mộ qu trnh sinh trưởng v tạo củ v c nhu cầu cơ bản giống nhau. Tuỳ từng giai đoạn pht triển m cy c những nhu cầu dinh dưỡng khc nhau cht t.

Nn nắm vững cc nguyn l đ trnh by trong phần nhu cầu phn bn để trnh sai lầm khi cần biến ho trong canh tc. Tuỳ từng giai đoạn pht triển m cy c những nhu cầu dinh dưỡng khc nhau  

     Bon lot va s ly at: 

RDA-S lng 5Kg/1000m2 + phan bo hoac phan hu c can thiet vi lng toi thieu  10 tan 1 ha.

     S ly hom giong trc khi trong.

HP-306 co tac dung lam hom ra re va moc mam khoe manh. Giam ty le chet hay yeu cay. Phun len hom giong trc khi trong . 

     Phan bon cho giai oan phat trien tan la. 

RDA-G dung 10-15 Kg/1000m2 raang-45 ngay 1 lan cho en khi khep tan.  

Nen ket hp phun HP-306 vao ngay 20-25 sau trong.

    Phan bon cho giai oan chuan b ra cu.

Bon AMK dung 10-15 kg/1000m2 khi tan la cay che phu c 80% at.  

   Nuoi cu.

Rai RDA 25-10-5 vi lng 7 Kg/1000m2.

CHUC THANH CONG  

CHO MỘT NỀN NNG NGHIỆP SINH THI

ln đầu trang

Tel: (08) 8959107 - 9966142 - 8991174

 40/2C Phạm Văn Chiu, Q. G vấp; Tp. Hồ Ch Minh , Việt nam

e-mail: nongsinh@hcmc.netnam.vn