.

Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả                                                             Phn bn Nng sinh khng thể thiếu trong vườn của bạn.

BN PHN CHO KHOAI LANG v KHOAI MỠ

Khoai M | Ma | Cc cy khc

Home | Products           

CHO CY KHOAI CC LOẠI

Cy khoai lang, khoai m v khoai mỡ đều c mộ qu trnh sinh trưởng v tạo củ v c nhu cầu cơ bản giống nhau. Tuỳ từng giai đoạn pht triển m cy c những nhu cầu dinh dưỡng khc nhau cht t.

 Cy khoai mỡ cũng c thể dng kỹ thuật tương tự khoai lang.

     Bn lt v sử l đất:

RDA-S lượng 5Kg/1000m2 + phn b hoặc phn hữu cơ cần thiết với lượng tối thiểu  10 tấn 1 ha.

RDA-S cn c tc dụng cộng thm l hạ phn.

     Sử l dy giống, củ giống trước khi trồng.

HP-306 c tc dụng lm dy ra rễ v mọc khoẻ mạnh. Giảm tỷ lệ chết hay yếu dy. Phun ln dy giống trước khi trồng . 

Dy khoai lang nn đượcc định kỳ gy lại từ củ giống loại tốt. Củ để vi thng trong mt sẽ nảy mầm.

     Phn bn cho giai đoạn pht triển l. 

RDA-G dng 5-8 Kg/1000m2 rải 7-10 ngy 1 lần cho đến khi dy lang mọc kn đất. Khi bn phn nn kết hợp lm cỏ v v chn.

Nn kết hợp phun HP-306 một lần nữa vo ngy 20-25 sau trồng.

    Phn bn cho giai đoạn chuẩn bị ra củ.

Ma kh dng RDA-F với lượng 10-15 kg/1000m2 khi cy phủ kn 75-80% đất.  

Ma mưa dng AMK với lượng 10-15 kg/1000m2.

   Nui củ.

Nếu dy mọc xấu, rải RDA 25-10-5 với lượng 5-8Kg/1000m2.

CHC THNH CNG  

CHO MỘT NỀN NNG NGHIỆP SINH THI                                            HIỆN ĐẠI - NĂNG SUẤT CAO - BỀN VỮNG                                                       HY TRẢ LẠI CHO ĐẤT NHỮNG G CY Đ LẤY ĐI

ln đầu trang

Tel: (08) 8959107 - 9966142 - 8991174

 40/2C Pham Van Chieu, Q. Go vap; Tp. Ho Ch Minh , Viet nam

e-mail: nongsinh@hcmc.netnam.vn