.

In Vitro Micropropagation                                         In Vitro Micropropagation                                   In Vitro Micropropagation

  

HomeHoa Lan Orchids | Ánh sáng tự nhiên - natural light | Các nguồn carbonhydrat sources

NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH BẰNG NUÔI CẤY MÔ

 

Banana cây chuối

  

Pine-apples cây dứa

  

Ginger cây gừng

Kim tuyến liên 金線蓮 

Hoa loa kèn 

Đây là những quy tŕnh đă được triển khai tại pḥng thí nghiệm

Available in vitro procedures for cultured plants at our labs.

Phong lan - Orchids

Gmelina sp. - Cây lơi thọ - cây gỗ nghiến

Cây Neem - xoan chịu hạn

y Vanilla

Chúng tôi nhận đào tạo và chuyển giao công nghệ nhân giống cấy mô.

Training courses including turn-key technology transfer 

       

   Thanh long

Khoai tây giống Potato seed tuberlets

   

     Tre Bamboo    

   

Trinh nữ hoàng cung

HomeHoa Lan Orchids | Ánh sáng tự nhiên - natural light | Các nguồn carbonhydrat sources

Micro Propagation of Ornamental & Crop Important Plants                                                              Micro Propagation of Ornamental & Crop Important Plants

top

Tel: 0 913666421  Mail to: IR@nongsinh.com

NONGSINH Co., Ltd. 40/2C Pham Van Chieu, Govap

HoChiMinh City, Vietnam