.

Hy trả lại cho đất những g cy đ lấy đi

BN PHN CHO CY ĐẬU CC LOẠI

Rau | C chua | Cc cy khc

Home | Products           

Cc kỹ thuật cơ bản.

Cy Đậu cc loại c đặc trưng cơ bản l khả năng cố định đạm từ kh Nitrogen (N2) c trong kh quyển nhờ cộng sinh với Rhizobium sp. V vậy, trong thnh phần phn bn t dng đạm. Chủ yếu đạm dng trong giai đoạn đầu của qu trnh sinh trưởng khi Rhizobium chưa pht triển đầy đủ về số lượng.

Ngoại trừ đạm, mọi thnh phần khc cần thiết cho cy đậu giống như cho mọi cy trồng khc.

    Bn lt v sử l đất.

ACP với lượng 5-10Kg/1000m2  

    Phn cho giai đoạn cy cn nhỏ.

Phun l lc cao 3-7cm: HP-306 lượng phun mỗi lần l 2-3 bnh /1000m2.

RDA-F c chứa NPK theo tỷ lệ: N 5%, P2O5 10%, v K2O 15%, dng 7-10Kg/1000m2 rải  kết hợp v chn khi cy mọc được 7-12cm.

    Phn bn cho giai đoạn ra bng.

RDA-F dng 10-15 kg/1000m2 khi cy phủ kn 75-80% đất.

Phun l HP-306 với lượng phun l 4-6 bnh loại 8 lt cho 1000m2

    Nui hạt.

Phun l HP-506C 4-6 bnh cho 1000m2 sau khi đậu quả. 

CHC THNH CNG  

CHO MỘT NỀN NNG NGHIỆP SINH THI

ln đầu trang

Tel: (08) 8959107 - 9966142 - 8991174

 40/2C Phạm Văn Chiu, Q. G vấp; Tp. Hồ Ch Minh , Việt nam

e-mail: nongsinh@hcmc.netnam.vn