.

Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả                                                                  Phn bn Nng sinh khng thể thiếu trong vườn của bạn

BN PHN KINH TẾ CHO CY SOI

Nhn | Dứa | Cy ăn quả

Home | Products         

Soi l một  cy ăn tri c hiệu quả kinh tế cao. Trồng đng cch chỉ sau 2 năm đ c bng 3 năm  đ bắt  đầu c thu hoạch.  Khi đ c thu hoạch lại cng cần tăng cường chăm sc tốt hơn để đảm bảo c thu hoạch đều mỗi năm. 

   SOI MỚI TRỒNG:

    Dng RDA-G NEW  2001 loại ho nước tưới10-20gr/m2 tn l 3 tuần 1 lần. C thể ho nước tưới phn cho cy lc cn nhỏ. Trnh dư phn lm chết  cy. 

Đường knh tn l

 diện tch tn l

lượng phn sử dụng

  0,5m (50cm)

0,25m2 (2500cm2)

 0,25m2 x 20g/m2

5gr/cy

  0,75m (75cm)

0,5625m2

 0,5625m2 x 20gr/m2

11gr/cy

 1m

1m2

 1m2 x 20gr/m2

20gr/cy

 1,5m

2,25m2

 2,25m2 x 20gr/m2

45gr/cy

    Kết hợp phun l: HP-106M c Magnesium lm xanh l v phun HP-506C c Calcium lm  hạ phn v cừng cy, mỗi thng phun 1 lần. (ho ring phun chung)

     Tạo dng cy giống như  cy kiểng lớn.

   LM ĐỌT TẠO TN:

    Đối với cy lớn sau khi thu hoạch tri cần tiến hnh lm đọt ngay Dng phn RDA-G. với lượng 40gr/m2 tn l nhưng giảm số lần bn cn 30 - 45 ngy 1 lần.

Đường knh tn l

 diện tch tn l

lượng phn sử dụng

  2m  

4m2

 4m2 x  40g/m2

160gr/cy

  2,5m  

6,25m2

 6,25m2 x 40gr/m2

250gr/cy

 3m

9m2

9m2 x 40gr/m2

360gr/cy

 3,5m

12,25m2

 12,25m2 x 40gr/m2

440gr/cy

  4m

16m2

16m2 x 40gr/m2 =

640gr/cy

  5m

25m2

25m2 x 40gr/m2 =

1Kg   /cy

  6m

36m2

36m2 x 40gr/m2 =

1Kg440/cy

    Kết hợp phun HP-106M  v HP-506C một tuần sau khi bn phn .

Tối thiểu sau ba đợt  lm đọt (khoảng 8 thng) trở ln mới c thể lm bng.

   LM BNG:

Rải RDA-F với lượng 60 gr/m2 tn l 2-3 tuần trước khi tiến hnh lm bng. Với soi thấp cy c thể lm cho soi ra bng bằng cch giống như kiểu lm bng cho cy nhn. Kếtt hợp phun HP-306 + KNO3 50gr/bnh 8 lt.  

  NUI TRI

Nui tri lớn bằng cch rải RDA-G 60gr/m2 tn l kết hợp Tăng Trưởng Nhanh + HP-306

Trước thu hoạch 3 tuần bn RDA-F 40gr/m2 tn l cho ngọt tri.

1 tuần trước thu hoạch phun HP-506C cho đẹp tri dễ bảo quản sau thu hoạch.

 CHC THNH CNG

V một nền nng nghiệp Sinh thi                                                                      Hiện đại - Năng suất cao - Bền vững                                                             Hy trả lại cho đất những g cy đ lấy đi 

ln đầu trang

Tel: (08) 8959107 - 9966142 - 8991174

 40/2C PhẠm Văn Chiu, Q. G vấp; Tp. Hồ Ch Minh , Việt nam

e-mail: nongsinh@hcmc.netnam.vn