.

Các sản phẩm Nông Sinh không thể thiếu trong vườn của bạn

KỸ THUẬT BÓN PHÂN RỪNG TRỒNG

 Paulownia | Lơi thọ | Cà phê | Các cây khác

Home | Phân bón Nông Sinh       

        ĐẶC ĐIỂM CÂY RỪNG 

     Có quan niệm sai lầm về cây rừng cho rằng rừng th́ sao mà bón phân cho nổi. Thực ra một trong những phát hiện mới nhất hiện nay là Chọn Giống bón phân cho cây rừng trồng.

   Có hai hướng đi chính hiện nay. Một là, trên nền tảng các loại cây gỗ tốt có giá trị sử dụng cao chọn ra những giống lớn nhanh, phản ứng rất hiệu quả với lượng phân bón sử dụng. Hai là, sử dụng kỹ thuật bón phân và các loại phân bón hiện đại giúp cây rừng lớn nhanh.

   Thời điểm phân bón có tác dụng hiệu quả nhất với rừng trồng là giai đoạn vườn ươm và ba năm đầu tiên sau khi trồng. Các năm sau do rễ đă ăn sâu vào những tầng đất bên dưới và nếu đất tốt th́ phân bón không cần nhiều nữa. Tuy nhiên, trên tầng đất mỏng hoặc bạc màu nghèo dưỡng chất th́ vẫn nên bón phân. Dùng phân phun trên lá rất hiệu quả đối với những cây trồng lâu năm, tốt hơn hẳn so với bón trực tiếp vào đất.

   Ánh sáng là yếu tố rất quan trọng đối với vườn ươm. Ánh sáng vừa là năng lượng vừa là tác nhân điều tiết tăng trưởng. Những cây gỗ quư rừng rậm nhiệt đới giữ được khả năng tái sinh tự nhiên là nhờ vào cây non mới mọc từ hạt của chúng có khả năng quang hợp trong điều kiện ánh sáng yếu dưới tán rừng rậm. V́ thế nên cần làm giàn che nắng trong giai đoạn đều. Hoặc trồng dưới tán những cây tiên phong lớn nhanh nhưng có tuổi thọ ngắn. KHi chọn một mật độ thích hợp các loại cây để tự bảo vệ nhau trong giai đoạn đầu giữ ánh sáng ở cường độ thích hợp là một cách tiết giảm chi phí chăm sóc.

   Có thể giữ cây trồng ở mật độ cao đến 3 năm. Khi bứng trồng nơi khác cây có thể có chiều cao tới vài mét.

  VƯỜN ƯƠM

    Bầu cho vườn ươm tốt nhất là dùng phân chuồng hay phân ḅ. Trong quá tŕnh các chất hữu cơ, một dăy các chất có hoạt tính sinh học sẽ có một tác dụng cộng thêm là kích thích tăng trưởng cây trồng, đặc biệt là cho bộ rễ.

   Phân bón cho giai đoạn vườn ươm nên chọn sử dụng phân phun lá có tác dụng nhanh, nhất là trong giai đoạn ban đầu khi cây chưa có bộ rễ phát triển.

     ĐÀO HỐ VÀ BÓN LÓT

  Hố trồng cây rừng nên sâu 68-80cm. Miệng 60cm. Lượng phân hữu cơ trong một hố nên đạt 6-10Kg trở lên. Phân ḅ phân heo rất tốt. Các phân hữu cơ khác như phân gia cầm, phân xanh, phân rác đều rất tốt. Lượng sử dụng khoảng 10 tấn 1 ha.

   Nên dùng RDA-S với lượng 50Kg/ha.

   Trường hợp đất rất tốt th́ không cần bón lót bằng phân hữu cơ.

     HAI THÁNG ĐẦU SAU KHI TRỒNG

   Lúc mới trồng nên chăm sóc đặc biệt bằng phân phun lá.

   Hoặc phun HP-306 + Tăng trưởng nhanh,

   Hoặc phun HP-206G có đầy đủ đa vi lượng.

    NĂM ĐẦU TIÊN SAU TRỒNG

   Phân bón cho năm đầu tiên sau khi trồng cần đạt chức năng giúp cây vươn cao, có thân gỗ thẳng sau này gỗ bán được giá.

   Phân rải đất thích hợp nhất cho năm đầu là RDA-G dùng 60gr/m2 tán lá. Đây là loại phân bón rải đất loại cho hiệu quả đặc biệt chuyên dùng cho những loại cây có giá trị cao.

    TỪ NĂM THỨ 2 TRỞ ĐI

   Từ năm thứ 2 nên dùng RDA 25-10-5. Có 2 lư do để dùng phân này là phân có giá trị nhưng giá rẻ. Hiệu quả không thua RDA-G.

    VAI TR̉ CỦA PHÂN HỮU CƠ

   Cây rừng rất thích phân hữu cơ. Thảm lá mục tự nhiên vốn có của rừng tự nhiên trải qua quá  tŕnh tiến hóa nhiều triệu  triệu năm đă học cho cây thích nghi với nhu cầu phân hữu cơ trong nền đất rừng. Trường hợp rừng trồng, việc bổ xung phân hữu cơ rải trên mặt đất quanh gốc trong hai năm đầu giúp cây phát triển tốt như cây mọc trong rừng tái sinh tự nhiên.

                                                                                 CHÚC THÀNH CÔNG

Cho một nền nông nghiệp Sinh thái - Hiện đại - Năng suất cao - Bền vững

lên đầu trang

Tel: (08) 8959107 - 9966142 - 8991174

 40/2C Phạm Văn Chiêu, G̣ vấp; Tp. Hồ Chí Minh , Việt nam

e-mail: nongsinh@hcmc.netnam.vn