NONGSiNH CO.,LTD.

Hy trả lại cho đất những g cy đ lấy đi

KỸ THUẬT BN PHN CHO NHN

  C ph | Soi | Cy ăn quả

Home | Products           

   Khi bn phn cho cy nguyn tắc l cy lớn cần nhiều phn, cy nhỏ dng t phn. Nhưng khi lấy diện tch của tn l cy lm chuẩn bn phn th d l cy nhn thuộc độ lớn nhỏ thế no cu?ng đều c nhu cầu sử dụng phn rải đất RDA của Nng sinh l vo khoảng 0,5 - 2 gr cho 1 m2 đất dưới tn l 1 ngy.

   Tương đương 5-20gr cho 1 m2 dưới tn l khi bn 10 ngy 1 lần.

    Tương đương 15-60gr cho 1 m2 dưới tn l khi bn thng 1 lần..

  NHN MỚI TRỒNG: (cần đủ nước)  

   Dng RDA-G 20g/m2 tn l 10 ngy 1 lần. C thể ho nước tưới phn cho cy nhỏ. Khng nn bn dư phn lm chết cy.

Đường knh tn l

diện tch tn l

lượng phn sử dụng

  0,25m (25cm)

0,0625m2 (625cm2)

  0,0625m2 x 20g/m2= 

   1,25 gr/cy

   0,5m (50cm)

0,25m2 (2500cm2)

 0,25m2 x 20g/m2= 

   5gr/cy

   0,75m (75cm)

0,5625m2

 0,5625m2 x 20gr/m2= 

  11gr/cy

   1m

1m2

 1m2 x 20gr/m2 = 

  20gr/cy

   1,5m

2,25m2

 2,25m2 x 20gr/m2 = 

  45gr/cy

   Kết hợp phun l: HP-106M c magnesium lm xanh l v phun HP-506C c calcium lm hạ phn v cứng cy, mỗi thng phun 1 lần.

  LM ĐỌT TẠO TN: (cần đủ nước)

   Sau khi trồng 15-18 thng cy c tn l 2m trở ln. Tăng phn RDA-G ln 60gr/m2 tn l nhưng giảm số lần bn cn 1 lần/thng.

Đường knh tn l

diện tch tn l

lượng phn sử dụng

  1,5m

  2,25m2

2,25m2 x 60g/m2 = 

135 gr/cy

  2m

  4m2

4m2 x 60g/m2 = 

240 gr/cy

  2,5m

  6,25m2

6,25m2 x 60gr/m2 = 

375 gr/cy

  3m

  9m2

9m2 x 60gr/m2 = 

540 gr/cy

  3,5m

12,25m2

12,25m2 x 60gr/m2 = 

735 gr/cy

   Kết hợp phun HP-106M tuồn đầu v vvo tuần thứ 2 sau khi bn phn ( Tỗng cộng hai lần).Tối thiểu nn lm đọt 2-3 lần (khoang 3 thang) trở ln mới gip cy đủ sức ra bng.

  LM BNG: ( cần đủ nắng )

Rải RDA-F 60 gr/m2 tn l 2-3 tuần trước khi tiến hnh lm bng. 

Lm cho nhn ra bng bằng cch khoanh vỏ nhn dng dy siết những cnh ny cho đến khi nh vi bng.. Nn chừa lại một số cnh khng lm bng để nui gốc.. Khi chớm nứt vi bng th phun bằng  Tăng trưởng nhanh hoặc HP-206G để bng ra đều. 

C thể dng Clorat Kali (KClO3) ho nước tưới gốc cũng kch bng thay v khoanh vỏ..

Sau đ một tuần HP-306 hoặc RDA 15-30-15 để tăng đậu tri.

  NUI TRI (Cần đủ nắng v đủ nước)  

   Nui tri lớn bằng RDA-G 60gr/m2 tn l.Trước thu hoạch 2 tuần bn RDA-F 30gr/m2 tn l cho ngọt tri.1 tuần trước thu hoạch phun l HP-506C cho tri đẹp dễ bảo quản tốt sau thu hoạch.

CHC THNH CNG

Cho một nền nng nghiệp sinh thi                                                     Hiện đai - Năng suất cao - Bền vững

ln đầu trang

 40/2C Phạm Văn Chiu, Q. G vấp, Tp. Hồ Ch Minh

M +84 902486449  T +848 38991174  F +848 39966142  E IR@nongsinh.com