Các sản phẩm Nông sinh Không thể thiếu trong vườn của bạn

PHAÂN BOÙN CHO CAÂY DÖÙA

  Cà phê | Nhãn | Các cây khác

Home | Products         

 

  Nhu cầu dinh dưỡng khoáng

   Dứa là cây không kén đất lắm. Cây dứa có thể sống trên đất khô cằn và nhận từ đất một lượng phân khoáng khổng lồ.

Lượng khoáng dinh dưỡng cây nhận từ đất

Kg.ha-1

50 tấn quả.ha-1

80 tấn quả.ha-1

Thân

Quả

Thân

Quả

N 205 Kg 43 Kg 579 Kg 67 Kg
P2O5 58 Kg 16 Kg 127 Kg 19 Kg
K2O 393 Kg 131 Kg 1648 Kg 240 Kg
CaO 121 Kg 17 Kg 430 Kg 25 Kg
MgO 42 Kg 10 Kg 170 Kg 18 Kg

 

    Giả sử toàn bộ thân lá sau thu hoạch được trả lại đất ở dạng phân hữu cơ, phân xanh thì ít nhất cũng cần bón phân cân bằng với mức mà quả dứa mang theo.ngòi ra cần bổ sung mức thất thoát do rửa trôi, bay hơi hay bị cố định bởi đất.

 

Dứa giống Cayen cấy mô

  Phân dùng cho cây còn nhỏ

    Lúc còn nhỏ cây dứa cần được chăm sóc như cây rau. Tốt nhất là dùng RDA-G rải đất hoặc cũng có thể RDA 25-10-5 cũng được. Giai đoạn này nếu được kết hợp phun lá cây sẽ phát triển rất tốt. Các loại phân phun lá có thể là: HP-106M + HP-306, hoặc Tăng Trưởng Nhanh (Biofa 1191G) có hàm lượng NPK=21:21:12 . Nhìn chung chế độ chăm sóc đặc biệt này là cực kỳ quan trọng cho cây giống gốc cấy mô của các giống cao sản Cayen trơn.

  Giai đoạn tích luỹ sinh khối

   Giai đoạn này nên sử dụng RDA 25-10-5.Từ 150- 250Kg cho 1 ha một lần rải với mức năng suất 20 tấn một lần (vụ) thu hoạch. Khi dùng các chế phẩm hoà nước tưới, nhất là tưới thấm có thể giảm lượng phân còn một phần ba mà hiệu quả về năng suất rất cao.

    Với các giống năng suất cao hơn thì ng không nên rải quá 400Kg 1 lần rải cho 1 ha.

xem tiếp trang 2

    Cho một nền nông nghiệp sinh thái                                                           Hiện đại - Năng suất cao - Bền vững

    lên đầu trang

    Tel: (08) 8959107 - 9966142 - 8991174

     40/2C Phạm Văn Chiêu, Q. Gò vấp; Tp. Hồ Chí Minh , Việt nam

    e-mail: nongsinh@hcmc.netnam.vn