Phân Nông sinh không thể thiếu trong vườn của bạn

BÓN PHÂN CHO CÂY ĂN QUẢ

Nhăn | Dứa | Các cây khác

Home | Products         

VƯỜN ƯƠM

Bầu cho cây ăn trái cần có phân chuồng hay tốt nhất là phân ḅ hoai. Trong quá tr?nh phân huỷ các chất hữu cơ một dăy các chất có hoạt tính sinh học sẽ có tác dụng cộng thêm là kích thích tăng trưởng cây trồng, việc này rất cần nhất là với bộ rễ.

Phân bón cho giai đoạn vườn ươm nên dùng loại phun lá có tác dụng nhanh . Nhất là trong giai đoạn ban đầu khi cây có bộ rễ chưa phát triển.    

ĐÀO HỐ VÀ BÓN LÓT

Hố trồng cây ăn trái nên tối thiểu sâu 60-80cm. Miệng 60cm. Lượng phân hữu cơ trong một hố nên đạt 6-10Kg trở lên.Tốt nhất phân ḅ, sau là phân heo. Tuy nhiên phân hữu cơ khác như phân gia cầm, phân xanh, phân rác các loại đều rất tốt. Lượng tối thiểu  10 tấn 1 ha.

Nên dùng phân sử lư đất RDA-S với lượng 5Kg/1000m2.    

HAI THÁNG ĐẦU SAU KHI TRỒNG

Lúc mới trồng cây nên được chăm sóc đặc biệt cho lớn nhanh bằng phân phun lá.

hoặc là: HP-306 + Tăng Trưởng Nhanh ḥa riêng phun chung.

hoặc là HP-206G có chứa đầy đủ đa vi lượng.    

NĂM ĐẦU TIÊN SAU TRỒNG 

Phân bón cho năm đầu tiên sau khi trồng cần đạt chức năng là giúp cây lớn nhanh. 

Phân rải đất thích hợp nhất cho năm đầu tiên là RDA-G dùng 60gr/m2 tán lá. đây là loại phân bón rải đất loại cho hiệu quả đặc biệt.    

BỐN GIAI ĐOẠN CỦA CÂY ĂN QUẢ

¨ Tăng trưởng: Nhiều người nóng vội sử dụng nhửng chế phẩm chuyên dụng để kích bông nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Một trong những lư do làm cho không thành công là do cây chưa đạt đến mức độ tăng trưởng thích hợp. Cần bón phân hợp lư là một chuyện, ngoài ra cần một quỹ thời gian đủ để cây phát triển thân lá cho tốt. Phân bón thích hợp nhất cho giai đoạn tăng trưởng là RDA-G. 

¨ Kích bông: Khi cây đă tích luỹ đủ sinh khối đến một mức độ nhất định th́ mới có thể tính đến chuyện kích thích cho ra bông. Kích bông có thể hiểu như một sự "đổi lượng thành chất". Cách tác dụng của kích bông ở mỗi cây có khác nhau. Cây dứa dùng khí đá (C2H2). Cây nhăn dùng Kali Clorat  (KClO3 ). Cây soài dùng Kali Nitrat (KNO3 ). Cây thanh long dùng chiếu sáng. Cây nho dùng cắt cành.... Thường các cách sử lư giống như là tác động ḱm hăm tăng trưởng. Thường phân bón mang tính chất kích bông chứa ít Đạm nhiều Kali. Có hai loại phân của Nông sinh mang tính chất hỗ trợ kích bông là RDA-F và AMK chứa nhiều Kali ít đạm.

¨ Lớn trái: Lớn trái thực chất là tăng trưởng trái.Phân cho lớn trái v́ vậy giống như cho giai đoạn tăng trưởng. Tuy nhiên do giai đoạn lớn trái rất ngắn nên việc sử dụng phân phun lá tốt hơn là phân rải đất v́ hai lư do: 1- Phân phun lá tác động nhanh nhất là phân lân 2- Hiệu quả mau chấm dứt không tồn phân dư trong trái cây. Phân bón phun lá thích hợp cho giai đoạn lớn trái là Tăng Trưởng Nhanh và HP-306 hoà riêng phun chung. Có thể phun RDA 15-30-15 hoặc HP-206G đều rất tốt cho giai đoạn lớn trái.

¨ Ngọt trái: Phân cho giai đoạn ngọt trái giống như cho giai đoạn kích bông. Phân AMK có chứa chủ yếu là Kali:  K2O 46% và một ít đạm N 4%,  rất tốt cho giai đoạn này.

PHÂN HỮU CƠ 

    Cây ăn quả vốn là một cây rừng và rất thích phân hữu cơ. Thảm lá mục tự nhiên vốn có của rừng tự nhiên là một nhu cầu thiết yếu cho cây. Việc bổ xung phân hữu cơ rải trên mặt đất quanh gốc nhất là trong 2 năm đầu sẽ giúp cho cây phát triển tốt như cây mọc trong rừng tái sinh tự nhiên.

CHÚC THÀNH CÔNG  

Cho một nền nông nghiệp sinh thái

lên đầu trang

Tel: (08) 8959107 - 9966142 - 8991174

 40/2C Phạm Văn Chiêu, Q. G̣ vấp; Tp. Hồ Chí Minh , Việt nam

e-mail: nongsinh@hcmc.netnam.vn