.

V một nền nng nghiệp sinh thi                                                             Hiện đại - Năng suất cao - Bền vững

PHN BN CHO CAO SU

Nhn | Dứa | Cc cy khc

Home | Products         

  CAO SU KINH DOANH.

Quy trnh để đạt trn 2 tấn / ha

Giai đoạn ma xun:

Loại phn dng trong giai đoạn ny l NPK 10-4-4 c chứa N:P2O5:K2O = 10:4:4. Lượng sử dụng l 300 kg/ha.

    Rải khi mưa bắt đầu đều.

C thể dng bổ sung RDA NiU loại ha nước tưới. Lượng sử dụng 50-100Kg/ha

Hoặc  l RDA-G c chứa N:P2O5 = 26:8. Lượng sử dụng l 200 kg/ha.

Giai đoạn giữa ma mưa:

Loại phn dng trong giai đoạn ny l NPK 7-4-7 c chứa N:P2O5:K2O = 7:4:7. Lượng sử dụng l 200 kg/ha.

Hoặcl RDA 16-16-8 c chứa N:P2O5:K2O = 16:16:8.

    Lượng sử dụng l 100 kg/ha.

Giai đoạn cuối ma mưa:

Loại phn dng trong giai đoạn ny l NPK 4-4-10 c chứa N:P2O5:K2O = 4:4:10. Lượng sử dụng l 150 kg/ha.

    Rải khi dứt mưa nhưng đất cn giữ ẩm.

Nếu thấy độ ẩm của đất cn cao, nn tưới bổ xung NPK 25-5-0. Lượng sử dụng 50Kg/ha  gip tăng lượng mủ thu hoạch.

Hoặc l RDA-F c chứa N:P2O5:K2O = 5:10:15.  Lượng sử dụng l 100 kg/ha.

CAO SU TRỒNG MỚI.

    Bn lt  bằng NPK 5-13-0.Ca lượng sử dụng 100-200Kg/ha.

    Đối với cy cao su trồng mới bộ phn bn thch hợp nhất l RDA-G, 20g/m2 tn l  + HP-306.

    Đối với cy cao su cn nhỏ việc tnh chnh xc lượng phn rải đất rất quan trọng .V dụ:đường knh tn l 0,5m th diện tch l : 0,5 x 0,5 = 0,25m2 ( l 1 phần tư mt vung) vậy cần 5g/cy ( 20g x 0,25m2 = 5g) .

Đường knh tn l

 diện tch tn l

lượng phn sử dụng

  0,5m (50cm)

0,25m2 (2500cm2)

 0,25m2 x 20g/m2

5gr/cy

  0,75m (75cm)

0,5625m2

 0,5625m2 x 20gr/m2

11gr/cy

 1m

1m2

 1m2 x 20gr/m2

20gr/cy

 1,5m

2,25m2

 2,25m2 x 20gr/m2

45gr/cy

CC YẾU TỐ GIỚI HẠN

   Ma mưa yếu tố hạn chế l nh sng, nhưng cy cao su chỉ lớn trong ma mưa.

   Ma kh yếu tố hạn chế l nước tưới. Khng nn bn phn khi dứt mưa hon ton cy sẽ khng cho mủ tốt.

  Trường hợp muốn cao su trồng mới mọc nhanh c thể tưới nược cho cy cao su trong 2 năm đầu

     Đồng thời kết hợp bn phn RDA-G cả trong ma kh.

CHC THNH CNG

Năng suất + Chất lượng = Hiệu quả                                                                        Phn bn nng sinh khng thể thiếu trong vườn của bạn                                                                           Hy trả lại cho đất những g cy đ lấy đi

ln đầu trang

Tel: (08) 8959107 - 9966142 - 8991174

 40/2C Phạm Văn Chiu, G vấp; Tp. Hồ Ch Minh , Việt nam

e-mail: nongsinh@hcmc.netnam.vn