.

Cc sản phẩm Nng Sinh khng thể thiếu trong vườn của bạn

TRỒNG BẮP LAI NĂNG SUẤT CAO

La | Ma | Cc cy khc

Home | Products        

Cần nắm vững cc kỹ thuật cơ bản.

Cy bắp lai c nhu cầu phn bn rất cao. Nếu chăm sc đng cch c thể cho năng suất ln đến 10 tấn hạt kh cho 1 ha . Cần nắm vững nhu cầu cơ bản của cy để trnh sai lầm trong canh tc. Tuỳ từng giai đoạn pht triển m cy c những nhu cầu dinh dưỡng khc nhau

Bn lt v sử l đất:

RDA-S lượng 5Kg/1000m2 + phn b hoặc phn hữu cơ cần thiết.

Phn cho giai đoạn lớn nhanh.                

RDA-G dng 5-7 Kg/1000m2 rải 10-15 ngy 1 lần kết hợp xăm mồi cho đến khi khp tn.  

C thể dng RDA 25-10-5 thay cho RDA-G.

Phn bn cho giai đoạn chuẩn bị ra bng.

Trường hợp cy mọc qu tốt RDA-F dng 10-15 kg/1000m2 khi cy phủ kn đất.  

Trường hợp cy mọc tốt RDA 16-16-8 dng 10-15 kg/1000m2 khi cy phủ kn đất.

Kết hợp phun l HP-306 với lượng phun l 4-6 bnh 8 lt cho 1000m2

Nui hạt.

RDA-G 10-15Kg/1000m2 khi bắt đầu c bắp.

Bảng tổng cộng lượng phn sử dụng (Kg/ha)

  Loại phn 

Sử l đất

cy nhỏ

Kch bng

nui bắp

Cộng

RDA-G

 

150Kg

 

100Kg

250Kg 

RDA 16-16-8

 

 

100Kg

 

100Kg

hoặc RDA-F

 

 

hoặc100Kg

 

hoặc100Kg

RDA-S

50Kg

 

 

 

50Kg

HP-306

 

 

5 lọ

 

250ml

CHC THNH CNG 

Cho một nền nng nghiệp Sinh thi - Hiện đại - Năng suất cao - Bền vững

ln đầu trang

Tel: (08) 8959107 - 9966142 - 8991174

 40/2C Phạm Văn Chiu, G vấp; Tp. Hồ Ch Minh , Việt nam

e-mail: nongsinh@hcmc.netnam.vn