.

In Vitro Micropropagation                                         In Vitro Micropropagation                                   In Vitro Micropropagation

  

HomeHoa Lan Orchids | Other crops các cây khác

NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY CHUỐI BẰNG NUÔI CẤY MÔ

Mass propagation of banana plantlets in vitro

Vũ Ngọc Phượng và CTG          

cách trồng, chăm sóc & bón phân | first page | page 1

Cây chuối cấy mô giai đoạn cuối trong vườn ươm chuẩn bị mang trồng ra ruộng

650 gr, 2 month old plantlet ready for planting in the field

phân chuyên dụng cho cây chuối giai đoạn này là RDA-G loại ḥa nước tưới bao 1 Kg

page 3 | page 4 | page 5 | page | page 7

cách trồng, chăm sóc & bón phân

Chuyên cung cấp các giống chuối cấy mô

giống chuối Laba  giống chuối già lùn phục vụ xuất khẩu, giống chuối Xiêm đen...

Hoa Lan Orchids | Other crops các cây khác

Micropropagation of Ornamental & Crop Important Plants                                                              Micropropagation of Ornamental & Crop Important Plants

top

 40/2C Phạm Văn Chiêu, Q. G̣ vấp, Tp. Hồ Chí Minh

M +84 913666421  T +848 38991174  F +848 39966142  E IR@nongsinh.com